Werken bij ZN

De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt alle zorgverzekeraars en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met onze leden werken wij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Wij zoeken daarbij de samenwerking met onder andere patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. De medewerkers van ZN ondersteunen de zorgverzekeraars door effectieve belangenbehartiging en collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. De kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn belangrijk voor ZN en haar medewerkers. Bij ZN werken ongeveer 95 mensen.

 

Ervaren beleidsadviseur team Fraudebeheersing

Senior Adviseur Kwaliteit

 

Programmamanager dure geneesmiddelen

 

Beleidsadviseur team Informatiebeleid en Uitvoering

Beleidsadviseur risicoverevening team Stelsel en Verzekeren