Contact

Zorgverzekeraars Nederland

Bezoekadres:

Sparrenheuvel 16
Gebouw B
3708 JE Zeist

 

Routebeschrijving

Postadres:

Postbus 520
3700 AM Zeist
Tel: 030 - 698 89 11 (werkdagen 8.15 tot 17.15 uur)
Fax: 030 - 698 83 33

Een vraag stellen aan ZN

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een vereniging waar zorgverzekeraars lid van zijn. ZN heeft geen publieksvoorlichtingsfunctie. Consumenten en zorgverleners met vragen kunnen in eerste instantie contact opnemen met de  zorgverzekeraar of, wanneer van toepassing, met een van de organisaties die hieronder genoemd zijn bij de veel gestelde vragen. Ook is er veel informatie te vinden op de website www.zorgverzekeraars.nl.

Veel gestelde vragen:

 • Zorgverzekering en buitenland

  Ik ga werken/studeren in het buitenland. Hoe is mijn zorgverzekering dan geregeld?
  Ik woon in het buitenland en wil me vestigen in Nederland. Hoe moet ik mijn zorgverzekering regelen?
  Ik ben grensarbeider (woon in België/Duitsland en werk in Nederland. In welk land moet ik mijn zorgverzekering afsluiten?

  • Neem contact op met de Zorgverzekeringslijn telefoonnummer: 0800 - 64 64 644

  • Kijk voor meer informatie op website www.dezorgverzekeraarslijn.nl

 • Klacht indienen over mijn zorgverzekeraar

  Ik heb een klacht over mijn zorgverzekering/zorgverzekeraar. Waar kan terecht?
  Ik heb een klacht over hoe mijn zorgverzekeraar omgaat met mijn persoonsgegevens. Waar kan ik terecht?

  • Neem contact op met de SKGZ, telefoonnummer 088 900 6 900

  • Kijk voor meer informatie op de website www.skgz.nl

 • Het eigen risico

  Wat zijn de verschillen tussen een verplicht en vrijwillig eigen risico?
  Vallen alle zorgkosten onder het eigen risico?
  Hoeveel is het eigen risico?

 • Betalingsproblemen en/of onverzekerd zijn

  Ik kan de premie van mijn zorgverzekering niet meer betalen. Kan ik hiervoor een regeling treffen?
  Ik ben dakloos en wil een zorgverzekering afsluiten. Kan dat?
  Ik zit in de schuldsanering en heb medicijnen nodig. Krijg ik die gewoon?

  • Neem contact op met de Zorgverzekeringslijn telefoonnummer: 0800 - 64 64 644

  • Kijk voor meer informatie op website www.zorgverzekeringslijn.nl

 • Langdurige zorg en (aanvullende) zorgverzekering

  Ik verblijf in een zorginstelling, heb ik dan een (aanvullende) zorgverzekering nodig?

 • Kosten ziekenhuiszorg

  Ik heb een nota gekregen van het ziekenhuis en ik snap niet wat er op staat.

 • Verwijzingen door een zorgverlener

  Mag iedere zorgverlener verwijzen naar een specialist?
  Hoe lang is een verwijsbrief geldig?

  Zorgverzekeraars bepalen welke zorgaanbieders zij (naast de huisarts) als geldige verwijzer opnemen in hun polisvoorwaarden. Het verschilt dus per zorgverzekeraar welke beroepsgroep wordt geaccepteerd als verwijzer. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 • Machtigingen

  Heeft mijn patiënt een machtiging nodig en waar kan ik de machtiging aanvragen?

  Voor sommige medische behandelingen moet vooraf een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Door een machtiging af te geven gaat de verzekeraar akkoord met vergoeding van de behandeling uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverlener of diens secretariaat kan de machtiging namens de patiënt aanvragen via het Machtigingenportaal.

 • Zorginkoop

  Bij wie kan ik wat vragen over zorginkoop?
  Hoe werkt zorginkoop?
  Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij zorginkoop?

  • Elke zorgverzekeraars hanteert een eigen inkoopbeleid. Neem hierover contact op met de zorgverzekeraar.