25-05-2016

Zorgverzekeraars maken zich zorgen om gevolgen risicodragende uitvoering GGZ

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is bezig met een belangrijke verbeterslag. De GGZ-sector werkt hard om de Nederlandse verzekerde meer inzicht in de rechtmatigheid en kwaliteit van hun zorg te geven. Maar plannen van minister Schippers om de GGZ vanaf 1 januari volgend jaar volledig risicodragend te maken, doorkruisen deze verbeterslag en leggen de focus op de financiële kaders in plaats van de kwaliteit van zorg. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakt zich in een brief aan de Tweede Kamer vooral zorgen om de positie van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. 

Zorgverzekeraars zijn het eens met de minister dat zorgverzekeraars de GGZ in de Zorgverzekeringswet uiteindelijk risicodragend moeten uitvoeren. Maar als zorgverzekeraars vanaf volgend jaar alle risico's dragen, is het van cruciaal belang dat zij inzicht hebben in de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Dit is in de GGZ nu nog een probleem en daarom werkt de sector hier hard aan. Maar deze verbeterslag neemt nog zeker een paar jaar in beslag. De minister wil daar niet op wachten. Zorgverzekeraars vrezen dat als gevolg hiervan de budgettaire kaders die het kabinet de komende jaren voor de GGZ vaststelt een nog grotere impact zullen gaan hebben op de contractafspraken tussen zorgverzekeraars en GGZ-zorgverleners. 

Zet kwaliteit centraal
Zorgverzekeraars lopen straks volledig risico, maar hebben niet de juiste instrumenten om te komen tot een goede verdeling van middelen tussen GGZ-zorgverleners en om (meerjarige) afspraken over de kwaliteit van zorg te maken. ZN vindt dit een onwenselijke ontwikkeling voor hun verzekerden die baat hebben bij een stabiele GGZ-sector waar de kwaliteit van zorg centraal moet staan. 

Informatie-uitwisseling cruciaal bij te lange wachttijden 
In de brief roept ZN ook GGZ-zorgverleners op om patiënten beter te informeren over het feit dat hun zorgverzekeraar kan helpen als patiënten te lang moeten wachten op een behandeling. Als verzekerden op een wachtlijst komen, kunnen zij namelijk contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. De zorgverzekeraar bemiddelt en begeleidt de verzekerde vervolgens naar een andere zorgverlener waar hij wel snel terecht kan. 

Ook de NZa constateerde onlangs ook dat GGZ-zorgverleners hun patiënten nog onvoldoende informeren over de rol van de zorgverzekeraar op het moment dat zij een patiënt op de wachtlijst zetten.