Convenant VWS_X0B6851-cb475d39-41be-4746-a81f-8ed118a499e7.jpg
Zorgverzekering 02-06-2016

Onafhankelijke geschilleninstantie voor zorgcontractering gestart

ZN heeft vandaag met 25 beroeps- en brancheorganisaties in de zorg een convenant ondertekend, waarmee ze een ‘Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering’ hebben ingesteld. Andre Rouvoet (voorzitter ZN) benadrukt dat het goed is dat deze instantie er nu is. “Deze instantie kan, als een laagdrempelige scheidsrechter, bijdragen aan het oplossen van een probleem tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.”

Norbert Hoogers (Zilveren Kruis)  heeft namens de zorgverzekeraar samen met Gerben Klein Nulent namens de eerstelijns zorgaanbieders (grotendeels verenigd in VELO) en vanuit de tweedelijn de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het convenant aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid.

De geschilleninstantie kan voor de oplossing of beslechting van een geschil een snel, laagdrempelig en effectief alternatief bieden voor een procedure bij de civiele rechter. Dat scheelt veel tijd en geld, en is ook gericht op het voortzetten van de samenwerking.

Impasse doorbreken
Als zorgverzekeraars en zorgaanbieders problemen ondervinden bij het sluiten of naleven van hun zorgcontract en er onderling niet uit komen, kan de geschilleninstantie uitkomst bieden. Zij kan een eventuele impasse in het contracteerproces doorbreken. Dat kan via verschillende routes afhankelijk van de aard van het dispuut: via mediation, bindend advies of arbitrage.

Eerst Zvw, later Wlz
De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.