geld-fc6f9849-73cf-43b1-ab4e-7b8d544d45af.jpg
Zorgverzekering 22-06-2016

ZN: volledige risicodragendheid in GGZ komt te vroeg voor zorgverzekeraars

De kwaliteit van de ex ante modellen voor risicoverevening in de GGZ zijn nog onvoldoende om zorgverzekeraars vanaf 2017 verantwoord volledig risico te kunnen laten lopen. Zo is het huidige model voor de risicoverevening vooraf (ex ante) nog onvoldoende in staat om de hoge kosten van bijvoorbeeld de groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) te compenseren. ZN vraagt de minister de hoogste prioriteit te geven aan onderzoek naar verbetering van de compensatie voor de zogenoemde EPA-groep. Dit schrijft ZN in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer spreekt 22 juni in een Algemeen Overleg over de risicoverevening. Zorgverzekeraars krijgen met een risicovereveningsbijdrage compensatie voor verschillen in zorgkosten.

Productstructuur GGZ nog in ontwikkeling
Met betrekking tot de GGZ geeft ZN in de brief ook aan dat de productstructuur in de GGZ nog in ontwikkeling is en daarmee nog onvoldoende is om een goede ex ante risicoverevening te ondersteunen. De NZa is gestart met een programma voor de ontwikkeling van een nieuwe productstructuur, maar de beoogde introductiedatum is 1 januari 2019. Dat betekent dat deze gegevens pas kunnen worden gebruikt voor het ex ante risicovereveningsmodel voor 2022. Daarnaast is er nog nauwelijks inzicht in de kwaliteit van de GGZ-zorg (bijvoorbeeld via uitkomstindicatoren), waardoor het nog niet mogelijk is om de kwaliteit van zorg te betrekken bij de contractering van GGZ-zorg, zo meldt ZN.

Compensatie extreem hoge kosten geneesmiddelen
Een ander punt van aandacht dat ZN aan de orde stelt, is de compensatie voor zorgverzekeraars van extreem hoge kosten door zeer dure geneesmiddelen. Het gaat daarbij om een kleine groep van bijna 400 verzekerden die gedurende hun leven structureel extreem hoge kosten maken als gevolg van een chronische aandoening. Bijvoorbeeld mensen met de ziekte van Pompe of Fabry. Zorgverzekeraars willen het probleem van deze kosten oplossen in de vorm van een beschikbaarheidsbijdrage buiten het systeem van de risicoverevening om, zodat zorgverzekeraars niet risicodragend zijn voor deze – niet-beïnvloedbare – kosten.

Lees de brief van ZN aan de Tweede Kamer.
Lees meer over risicoverevening.