jongeriusoverleg-39baa373-5d86-4769-b5fc-5c21fbaaf582.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 12-07-2016

'Van jeugd-GGZ naar volwassenen-GGZ' is thema inspiratieconferentie

Jongeren met GGZ-problematiek die 18 jaar worden, vallen vanaf dat moment niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wmo, Zvw of Wlz. Een soepele overgang is voor deze jeugdigen van groot belang. Het is daarom belangrijk dat de uitvoerders van deze wetten, gemeenten en zorgverzekeraars, goed met elkaar samenwerken. Tijdens de Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+ op 7 september spreken zij met elkaar over deze overgang en hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat deze soepel verloopt.

Vragen die onderwerp van gesprek zijn op 7 september zijn bijvoorbeeld: Welke voorbeelden en creatieve oplossingen zijn er al? Wat vinden de jongeren er zelf van en wat zijn hun ervaringen? Hoe kunnen we samen leren, ontwikkelen en goede stappen zetten?

Deze conferentie is de tweede in een reeks van vijf conferenties die het Jongeriusoverleg (als informeel samenwerkingsverband van gemeenten en zorgverze­keraars) organiseert onder de naam Jongeriusoverleg on Tour. Doel van de conferenties is om betrokkenen te inspireren om samen te werken aan goede zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen. En reflecteren op aandachtspunten en daarvoor oplossingen zoeken.

Meer informatie over de conferentie en aanmelden staat op http://www.versterkensamenwerking.nl/.