ts_20150304_254_znbeeldbank-340de65d-a25a-4bc6-bce2-21a92ef6df87.jpg
Controle & Fraudebeheersing 14-07-2016

Gezamenlijk onderzoek controles curatieve GGZ 2014

Zorgverzekeraars hebben in nauwe samenwerking met GGZ Nederland het initiatief genomen om een onderzoek op te zetten ten behoeve van de controles curatieve GGZ 2014. Dit in navolging van 2013, waarvoor ook een dergelijk onderzoek heeft plaats gevonden. Het gezamenlijk onderzoek controles cGGZ 2014 bevat een uniforme lijst met formele- en materiële controlepunten. Deelname aan het onderzoek is voor GGZ-aanbieders vrijwillig.

Transparant en eenduidig
Zorgverzekeraars moeten controleren of zorg rechtmatig en doelmatig is geweest. Om ervoor te zorgen dat de formele en materiële controles over schadejaar 2014 voor alle partijen efficiënt en effectief verlopen, hebben de zorgverzekeraars besloten gezamenlijk op te trekken. Met deze gezamenlijke aanpak zijn de controlepunten transparant en eenduidig voor alle partijen. Ook zetten partijen hiermee een beweging in gang naar Horizontaal Toezicht.

Frequently Asked Questions (FAQ) Onderzoek controles cGGZ 2014
Veel gestelde vragen en antwoorden vanuit zorgaanbieders worden doorlopend bijgesteld en indien van toepassing wekelijks gepubliceerd. Deze FAQ is terug te vinden op de website van GGZ Nederland >>