apotheek5-0355f28c-820e-46ac-b613-29a53236f809.jpg
Eerstelijnszorg 06-09-2016

ZN-directeur Petra van Holst: geneesmiddeltekorten zijn een groot probleem

“Geneesmiddeltekorten zijn een groot probleem. Het is daarom van belang dat de farmaceutische industrie en groothandels transparanter gaan werken. Ze hebben een wettelijke plicht om adequate voorraad aan te houden zoals ook in de Geneesmiddelenwet is opgenomen. Zorgverzekeraars vinden geneesmiddeltekorten ook een urgent probleem, want zij hebben een zorgplicht ten opzichte van hun verzekerden.” Dit heeft Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, laten weten in reactie op persvragen en onder meer in een uitzending van het tv-programma Nieuwsuur op 5 september.

De tekorten kennen verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld een tekort door de verplaatsing van een fabriek zoals bij het geneesmiddel Thyrax het geval was. Of productieproblemen of grondstoftekorten in combinatie met gesloten grenzen tijdens de vluchtelingencrisis.

Preferentiebeleid
Voor een klein deel treft een tekort soms ook middelen in het preferentiebeleid. In dit geval zorgen zorgverzekeraars voor een oplossing via een alternatief geneesmiddel. Zorgverzekeraars maken vooraf afspraken over leveringszekerheid en betrouwbaarheid van de leverancier. “We doen er alles aan om problemen voor de patiënt te voorkomen. Ons streven is dat de patiënt het geneesmiddel krijgt dat hij nodig heeft tegen zo laag mogelijke kosten voor de premiebetalers”, aldus Van Holst.

Gezamenlijk optrekken
Tekorten moeten nu en in de toekomst worden voorkomen. De zorgverzekeraars doen hiermee een oproep aan fabrikanten en groothandels. Ze benadrukken dat alle partijen en het ministerie van VWS binnen de huidige werkgroep gezamenlijk moeten optrekken om spoedig tot een oplossing te komen. Om een eventueel tekort op tijd in beeld te hebben is dus een goed signaleringssysteem van belang. Tekorten kunnen hiermee snel en objectief in beeld worden gebracht, zodat hier een oplossing voor kan worden gevonden. Per geval wordt bekeken wat de échte oorzaak van het tekort is.

Fabrikanten en groothandels moeten in het belang van de patiënten tekorten voorkomen. Volgens Petra van Holst is agressie richting apothekers en assistenten, als gevolg van medicijntekorten, onaanvaardbaar. “Helaas is agressie een ernstig, maar breed verschijnsel waarmee veel mensen in (publieke) dienstverlening te maken hebben. Het is dus hiermee niet een-op-een aan geneesmiddeltekorten toe te schrijven.”