rolstoel-74a3d9c5-308d-475c-b5f4-8cfb5fbec2bd.jpg
Langdurige zorg 23-12-2016

Kwaliteitskader gehandicaptensector vernieuwd

De gehandicaptenzorgsector heeft onder leiding van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in 2015 en 2016 gewerkt aan vernieuwing van het landelijk kwaliteitskader. De besturen van Ieder(in), LSR, VGN en ZN hebben gezamenlijk het vernieuwde kwaliteitskader ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg vanaf 2017 gaan beginnen met de implementatie ervan.

Geslaagde proeftuinen
Dit resultaat is het gevolg van de geslaagde proeftuinen waarbij verschillende zorgorganisaties het vernieuwde kader hebben getest. Ook is dit resultaat het gevolg van de inzet van de stuurgroepleden: LSR, Ieder(in), ZN, ZinL, IGZ, NIP/NVO, V&VN, NVAVG, VWS en VGN onder leiding van Martin Boekholdt.

Bron voor gesprek
ZN is blij met het kader. Het vernieuwde kwaliteitskader stelt de sector in staat om de kwaliteit van de zorg aan mensen met een beperking te monitoren en te verbeteren. Zorgkantoren zien het kwaliteitskader bovendien als een belangrijke bron om met zorgaanbieders het gesprek aan te gaan over kwaliteit.

Meer informatie
De VGN heeft een uitgebreid artikel op haar website gepubliceerd met meer informatie wat het nieuwe kwaliteitskader betekent voor de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.