stethoscoop-c1e8a487-a51e-414d-a88c-c4934534e53a.jpg
Zorgverzekering 01-02-2017

Vektis: definitief overstappercentage zorgverzekering 2017 is 6,4

6,4% van de verzekerden wisselde dit jaar van zorgverzekeraar. Dat zijn 1,08 miljoen verzekerden. Alle overstapinformatie is bekend en verwerkt bij de zorgverzekeraars. Op basis daarvan heeft Vektis dit definitieve percentage vastgesteld. In april volgt een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.

Het percentage overstappers is een fractie hoger dan vorig jaar en iets lager dan in 2015: in 2016 wisselde 6,3% van de verzekerden van zorgverzekeraar en in 2015 was dit 6,8. In onderstaande figuur een overzicht van de overstappercentages sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006.

Verzekerden kunnen elk jaar tot 1 januari hun zorgverzekering opzeggen en hebben dan tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Vektis
Vektis is het informatiecentrum voor de zorg. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Vektis ondersteunt de zorgbranche met een aantal unieke producten en diensten en helpt strategische keuzes te onderbouwen. Kijk voor meer informatie op www.vektis.nl.