Knipsel-966b3215-1424-45d2-ab51-2afd8d8b6d42.PNG
Zorgverzekering 20-06-2017

ZN brengt waarden van de zorg in kaart

Een beter begrip voor elkaar en vooral: voor de werkelijke motieven van de ander, vertaald naar waarden van de zorg. Dat is volgens ZN de sleutel om in de zorg minder vaak dingen te doen en procedures te hanteren zonder ons af te vragen of en hoe ze bijdragen aan het uiteindelijke doel. Daarom heeft ZN in samenwerking met De Argumentenfabriek de Waardenkaart Zorg ontwikkeld, die nu voor iedereen beschikbaar is. De waardenkaart geeft antwoord op de vraag: wat vinden mensen belangrijk in de zorg?

ZN-directeur Petra van Holst legt uit: “Standpunten en (deel)belangen zijn veel te dominant in de manier waarop we met elkaar omgaan. We zijn op allerlei terreinen druk met elkaar bezig daar wat aan te doen, maar in de praktijk blijkt dat weerbarstig: ieder regeltje, iedere procedure is natuurlijk ooit met een bepaald doel ingevoerd. En degene die dat gedaan heeft zal niet zomaar instemmen met afschaffing of aanpassing. En dus blijven de deelbelangen weer domineren enzovoorts. We hebben goed nagedacht hoe we dit kunnen doorbreken. En hoe we met elkaar terug kunnen naar de bedoeling en met elkaar het goede gesprek krijgen wat daarvoor werkelijk nodig is.”

ZN heeft onderzocht of het denken en werken vanuit ‘waarden’ daarbij kan helpen en heeft met betrokkenheid van tal van partijen getracht daar handen en voeten aan te geven. Onderwerpen die bijvoorbeeld op de kaart staan, zijn: kwaliteit, zorgzaamheid, welzijn en loyaliteit. “Inmiddels zijn wij ervan overtuigd dat het nadenken over waarden zeer behulpzaam kan zijn, niet alleen voor onszelf, maar voor alle partijen in de zorg”, zegt Van Holst. “Sterker nog: juist wanneer alle partijen in de zorg zich van die waarden bewust zijn, helpt dat het wederzijds begrip en naar mijn stellige overtuiging kan het ons ook echt dichter bij elkaar brengen.”

Download de Waardenkaart Zorg of kijk voor meer uitleg op de site van 'Zo werkt de zorg'.