ball-1566494_1920-7ce246a9-813b-4a8e-91e4-c8ffb87ee64b.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 03-08-2017

Privacy niet in het geding bij SBG

De zorgverzekeraars zijn blij dat de voorzieningenrechter heeft bevestigd dat de privacy van patiënten en cliënten bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) is gewaarborgd.

“Privacy is een groot goed. Prima als dat bij twijfel wordt getoetst door de rechter”, reageert Maarten Hoek, directeur Zorg van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN). “Met deze gerechtelijke uitspraak is er duidelijkheid voor iedereen en kan SBG door met haar werk. Om de zorg in de GGZ te kunnen blijven verbeteren, is het meten van kwaliteit van groot belang. Voor zorgverleners zelf en voor de zorgverzekeraars, om voor hun verzekerden goede, betaalbare en toegankelijke zorg te organiseren.”

Benchmark
Het gezamenlijk door patiënten, GGZ-zorgaanbieders en zorgverzekeraars bestuurde SGB meet en vergelijkt de uitkomsten van de behandeling bij groepen GGZ-patiënten, op basis van geanonimiseerde resultaten van behandelingen. Uit zo’n benchmark blijkt hoe een zorgaanbieder het doet ten opzichte van andere zorgaanbieders. Met die kennis kan de kwaliteit van de zorg in de GGZ verder worden verbeterd.

De voorzieningenrechter oordeelde op 2 augustus 2017 dat SBG afdoende gegevens anonimiseert voordat ze in het SBG-gegevensbestand worden toegelaten. Met de dataverzameling kan de patiënt niet worden geïdentificeerd.

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter kunnen GGZ-zorgverleners het aanleveren van ROM-data aan SBG weer hervatten. In afwachting van het oordeel van de rechter had een aantal zorgverleners die tijdelijk gestaakt.