ts_20150304_154_znbeeldbank-21f14a15-9936-489b-8bdb-2632a00cde1c.jpg
Zorgverzekering 05-09-2017

NZa tevreden over zorgverzekeraars in 2016

Zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar laten zien dat zij hun wettelijke taken en maatschappelijke rol goed invullen. Zorgverzekeraars dragen op die manier constructief bij aan het vertrouwen in ons zorgstelsel. Dat staat in een op 4 september gepubliceerd rapport waarin de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) terugblikt op de prestaties van zorgverzekeraars in 2016. ZN is verheugd over de bevindingen van de NZa.

In haar rapport constateert de NZa dat burgers de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast hebben zorgverzekeraars hun financiële verantwoordingen al jaren goed op orde en controleren ze zorgnota’s steeds beter. Hierdoor betalen de Nederlandse burgers niet meer dan nodig voor zorg.

Goed op weg
ZN ziet de bevindingen van de NZa als motivatie om verder te bouwen aan de versterking van de maatschappelijke verankering van zorgverzekeraars. Ook ziet ZN het rapport als een aansporing om verder te bouwen aan acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in ons zorgstelsel.

Verbeteringen
Ondanks deze en andere goede inspanningen ziet de NZa ook ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld bij het weergeven van de juiste informatie op websites van zorgverzekeraars of het innemen van een actievere rol in het verstrekken van informatie over wachttijden. De zorgverzekeraars hebben hiervoor inmiddels stappen gezet door actief te verwijzen naar de zorgbemiddelingsmogelijkheden van zorgverzekeraars in geval van wachttijden bij zorgverleners.