opleiding cursus masterclass-eb04ee8c-cf30-4979-879d-38a42688648a.jpg
Eerstelijnszorg 06-09-2017

Inschrijving ZN-cursus 'Zorg en Gemeente' 2018 is geopend

In februari 2018 gaat voor de derde keer de ZN-cursus Zorg en Gemeente van start. De cursus is bestemd voor inkopers, beleidsmedewerkers en projectleiders bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de onderlinge samenwerking en het maken van lokale afspraken. Zij kunnen zich vanaf nu inschrijven.

In deze cursus leren medewerkers van zorgverzekeraars en gemeenten elkaars werelden kennen. In vijf blokken van twee dagen krijgen ze te maken met tal van raakvlakken tussen gemeente en zorgverzekeraar of zorgkantoor. De onderwerpen gaan niet alleen over afstemming van zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld ook aan gebruik van elkaars data (Vektis en het Kwaliteitsinstituut van de gemeenten), het gezamenlijk aanpakken van schuldenproblematiek en de verschillende manieren van besluitvorming binnen gemeenten en zorgverzekeraars. Ook het beter benutten van collectieve minima polissen en wat te doen met bewonersinitiatieven, zijn onderwerpen die aan bod komen. Lokaal gaat ouderenzorg een nog belangrijker thema worden dan het al is. Ook medewerkers van zorgkantoren zijn daarom welkom bij de cursus.

Het scala aan raakvlakken is breed en veelomvattend. Er valt veel te leren en ook te zien. Werkbezoeken zijn daarom een belangrijk bestanddeel van de cursus. Elkaars taal leren spreken en netwerkvorming zijn belangrijke doelen. Deelnemers uit vorige cursusprogramma’s loven de brede insteek en geven aan, dat ze baat hebben bij het inzicht in en de voorbeelden uit elkaars praktijken.

Download de brochure van de cursus hier. Het inschrijfformulier is onderdeel van de brochure.