ts_20150430_445_znbeeldbank-3878510f-0667-4940-9e31-a65cf7e5143f.jpg
Eerstelijnszorg 05-10-2017

ZN: zorgverzekeraars blij met uniform verwijskader eerstelijns verblijf

De LHV en Actiz hebben in overleg met de zorgverzekeraars een uniform verwijskader voor het eerstelijns verblijf (ELV) opgesteld. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is blij met deze stap van de brancheorganisaties. Het gebruik van dit uniforme kader draagt er mede aan bij dat de patiënt sneller op de juiste plek terechtkomt. Daarnaast zorgt het voor een vermindering van administratieve lasten voor zorgverleners.

De afgelopen maanden hebben de partijen gewerkt aan de ontwikkeling van het verwijskader en het resultaat is voorgelegd aan de zorgverzekeraars. Zij ondersteunen het verwijskader en zullen het gebruiken bij hun inkoopbeleid. Zorgverzekeraars roepen zorgaanbieders op om zo snel mogelijk de verwijzing vorm te geven aan de hand van het vastgestelde verwijskader.

Sneller passende zorg
Het afgelopen jaar werden er door het zorgveld en zorgverzekeraars verschillende voorwaarden gebruikt bij een verwijzing naar het ELV. Doordat nu dezelfde voorwaarden worden toegepast, wordt helder wat de rollen van de verschillende partijen zijn binnen de medische zorg en het verwijsproces. Daarnaast ontstaat inzicht op welke manier informatie over de verwijzing van patiënten moet worden vastgelegd. Dit is van belang voor de zorgverleners die zorg verlenen aan patiënten binnen ELV. Het doel is om ervoor te zorgen dat de patiënt snel toegang krijgt tot passende zorg. Volgens de zorgverzekeraars is dit kader hierin een belangrijke stap.

 Vermindering administratieve lasten
Naast meer inzicht in het volledige verwijsproces binnen de zorgketen voor het ELV is ook de werkwijze van de verwijzing vereenvoudigd. Dit leidt tot een vermindering van administratieve lasten voor de betrokken zorgverleners. Tot slot draagt het uniforme verwijskader ook bij aan het verminderen van discussies tussen zorgverleners en zorgverzekeraars over de rechtmatigheid van de geleverde zorg.

Meer informatie over het verwijskader vindt u hier >>