preventie sport-925ef5c0-88c4-47c8-aa53-16aa74a60dd3.jpg
Eerstelijnszorg 17-10-2017

Menzis zet in op preventie met programma SamenGezond

Menzis introduceert vandaag Menzis SamenGezond: een gezondheidsprogramma met bijbehorende app, waarmee mensen op basis van persoonlijk inzicht zelf hun gezondheid op peil kunnen houden of verbeteren. Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, maar ondersteuning daarbij kan welkom zijn, vindt de zorgverzekeraar.

“Menzis is ervan overtuigd dat via gezonde gedragsverandering nog veel gezondheidswinst is te behalen. Dat is allereerst belangrijk voor mensen zelf: zo verbeteren zij hun eigen gezondheid en hun kwaliteit van leven. We helpen mensen inzicht te krijgen in hun persoonlijke gezondheidssituatie en ondersteunen ze bij datgene dat zij daar zelf aan kunnen doen.” licht Menzis bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar toe. “Dat levert niet alleen gezondheidsvoordeel op voor individuele deelnemers, het zal ook een bijdrage leveren aan het oplossen van het maatschappelijke probleem van stijgende zorgkosten. Menzis SamenGezond sluit bovendien aan bij de activiteiten die Menzis al ontplooit op het gebied van preventie en gezonde gedragsverandering.”

Preventie en gezonde gedragsverandering
Met preventie en gezonde gedragsverandering als doel, bouwt Menzis steeds verder aan SamenGezond: door de introductie van het Menzis SamenGezond programma en de Menzis SamenGezond app. En door vanuit het programma ook samen te werken met zorgaanbieders, stakeholders en de wetenschap op het gebied van preventie en gezonde gedragsverandering. Menzis is hierover al in gesprek met diverse organisaties. Dit sluit aan bij de activiteiten die Menzis al ontplooit op het gebied van preventie via regionale samenwerking, het ondersteunen van regionale initiatieven en bijvoorbeeld ook de samenwerking met gemeenten om via speciale regelingen toegang tot de zorg voor kwetsbaren en minder draagkrachtigen beschikbaar te houden, of opnieuw te maken.

Collectieve verantwoordelijkheid  
“Het is goed dat het regeerakkoord specifiek aandacht besteedt aan dit onderwerp. Zorgverzekeraars moeten hier een bijdrage aan leveren. En dat moet meer zijn dan nu nog het geval is.”, vindt de bestuursvoorzitter van Menzis “Het in stand houden van de gezondheidszorg en de gezondheid van alle Nederlanders is een collectieve verantwoordelijkheid. Preventie is daar een essentieel onderdeel van.” Dit initiatief sluit bovendien aan op de gezamenlijke ambitie van de zorgverzekeraars, gebundeld in de Ambitie 2025 die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onlangs presenteerde. Daarin staat onder meer dat zorgverzekeraars werk maken van preventie en dat ze gezond gedrag stimuleren.