weegschaal overgewicht internetformaat-92518b08-29e9-4a1e-9c09-a09fd33c4c99.jpg
Eerstelijnszorg 20-12-2017

Zorg en Zekerheid ondersteunt jongeren met overgewicht met leefstijlproject ‘Klaver 4’

Een duurzame verandering van leefstijl bij jongeren met overgewicht op een manier die bij hen past, via voorbeeldgedrag van studenten. Dat is het doel van een intensieve, innovatieve manier om jongeren blijvend op gezond gewicht te krijgen. De methode Klaver 4 is mede op initiatief van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid onlangs gestart in Leiden en Katwijk.

Bij Klaver 4 wordt gewerkt in miniteams van vier personen: twee jongeren met overgewicht, een student toegepaste psychologie van de Hogeschool Leiden en een student van het MBO Rijnland beweging & sport. De miniteams maken hun eigen plan en komen gedurende het hele schooljaar tweemaal per week samen. Er is volop ruimte voor ideeën van de jongeren zelf over wat zij anders gaan doen (thuis, op school en in de wijk) om gezonde gewoontes aan te leren. De jongeren binnen een team zijn elkaars buddy die steun kunnen bieden bij moeilijke momenten. Geleidelijk veranderen de gewoontes en raken de jongeren kilo’s kwijt op een manier die is vol te houden en waarbij de nieuwe leefstijl en het lagere gewicht blijvend zijn. Het thema sluit aan op de studierichtingen van de betrokken studenten zodat ook zij voordeel hebben als ze meedoen met Klaver 4. Deelneemster Ceyida Yilmas (11 jaar): “Het is heel erg leuk, we sporten 2 keer per week in het fitnesscentrum met z’n allen en dat gaat heel goed. Als beloning zijn we naar JumpXl geweest. Omdat het zo gezellig is ga ik graag. Ik doe daardoor extra mijn best.” Haar moeder is trots: “Zeker in deze tijd is het moeilijk om het snoep van buitenaf (Sint en Kerst) te weren en toch lukt het haar. Haar zus mag wel en dat is som echt wel lastig. Maar ze gaat er echt voor.”

Ouders actief betrokken
De ouders worden bij het project betrokken; zij ondersteunen hun kinderen actief.  Dit is een voorwaarde, want als dat op deze leeftijd van 12-14 jaar niet gebeurt komt er weinig van terecht. Gelukkig zijn alle betrokken ouders enthousiast. Ze hebben kennis gemaakt met de specifieke studenten die hun eigen kind begeleiden. Ouders kunnen altijd in overleg met hun met kind vragen stellen aan de studenten. De rollen zijn helder, zoals de projectleider het samenvat: “De jongere zit aan het stuur met de ouders op de achterbank.”  

Samenwerking met JOGG
Naast de medewerking van de studenten, werkt Zorg en Zekerheid bij dit project nauw samen met ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG). Dat is een landelijke beweging waarbij veel gemeenten en lokale of regionale partijen zich inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Zorg en Zekerheid heeft met 6 gemeenten een JOGG-partnerschap waaronder Katwijk en Leiden. Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid, legt uit welke visie achter het project en de samenwerking met JOGG zit: “We willen bewegen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, naar mens en maatschappij. Regionale samenwerkingen en dus ook samenwerking met gemeenten hebben onze prioriteit. Samen met JOGG kunnen we dit concreet invullen.” Een visie die aansluit bij de ‘Ambitie 2025’ van de gezamenlijke zorgverzekeraars. Een van de speerpunten daarin is het ondersteunen van verzekerden bij de voor hen passende zorg en het stimuleren van gezondheid.

Het ‘bewegen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’ beperkt zich bij de zorgverzekeraar niet tot de klanten van de zorgverzekeraar. De inspiratie om Klaver 4 te starten was een project rond leefstijlverbetering voor medewerkers van Zorg en Zekerheid. Naar aanleiding daarvan heeft de projectleider van dit project op verzoek van de zorgverzekeraar een project ontwikkeld voor kinderen. Klaver 4 is daarmee een initiatief van Anja Vollering, klinisch gezondheidspsychologe/projectleider, en Zorg en Zekerheid samen.

Samen met JOGG voert de zorgverzekeraar nog meer projecten uit. Afgelopen zomer is bijvoorbeeld ‘Sport voor nop’ in Leiden gelanceerd. Hierbij was ook de gemeente Leiden betrokken. Jongeren organiseerden ludieke en simpele activiteiten in de buurt.  400 jongeren deden in de buitenlucht mee aan yoga, kickboksen, fitness, dansen, tai chi, stoepranden en nog meer leuke activiteiten. Gratis, zoals de naam van het project al zegt. Zorg en Zekerheid heeft het project financieel en publicitair ondersteund.

Beweegtuinen
Mensen in beweging brengen beperkt zich bij Zorg en Zekerheid niet tot jongeren. De zorgverzekeraar biedt samen met zorgverleners en gemeenten valpreventiecursussen en -bijeenkomsten voor ouderen. In dit kader is de zorgverzekeraar betrokken bij de opzet van preventiecoalities en de ontwikkeling van Beweegtuinen in diverse gemeenten. In Beweegtuinen kunnen ouderen op een laagdrempelige manier in beweging komen. Het zijn speelvelden met toestellen die door ouderen goed gebruikt kunnen worden, eventueel samen met familieleden, om zo op een mooie manier samen actief te zijn. De ontwikkeling van Beweegtuinen gebeurt in samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen, sportcentra en fysiotherapeuten. Ouderen zijn positief over deze beweegtrend. Vooral het samen bewegen in de buitenlucht spreekt hen aan. Nog een positief effect is dat er voldoende tijd en gelegenheid is om gezellig met elkaar te praten. Het sociale aspect heeft ook weer een stimulerende werking om actief deel te nemen aan de oefeningen. De Beweegtuinen vallen in het programma Bewegen op Recept, dat Zorg en Zekerheid actief promoot. Hierbij verwijst de huisarts mensen door naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een buurtsportcoach of het reguliere sport- en beweegaanbod in de gemeente.

Het is duidelijk: Zorg en Zekerheid en de inwoners van het belangrijkste werkgebied van de zorgverzekeraar zijn volop in beweging. Voor zover mensen nog niet bewegen of werken aan leefstijlverbetering draagt de zorgverzekeraar daar graag een steentje aan bij. Meer informatie over de genoemde en nog meer activiteiten in dit kader is te vinden op de site van Zorg en Zekerheid.