wijkverpleging medicijnen-ef7e4163-9096-42ff-958a-1fd674fba60f.jpg
Eerstelijnszorg 23-01-2018

ZN: ongecontracteerde zorg is weg van de minste weerstand

Zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders in de wijkverpleging graag afspraken over kwaliteit en zinnige zorg. Dit naar aanleiding van onderzoek waaruit blijkt dat ongecontracteerde wijkverpleging sterk toeneemt.

In de wijkverpleging ontbreekt het aan een eenduidig kwaliteitskader, een goede bekostiging en inzicht in de geleverde zorg. Verzekerden mogen, zeker waar het gaat om kwaliteit van zorg, niet de dupe van worden van deze onduidelijkheid.

Weg van de minste weerstand 
Het is lastig om te beoordelen wat de toename van ongecontracteerde wijkverpleging precies betekent. Wel lijkt ongecontracteerde zorg de weg van de minste weerstand te worden, omdat het gebrek aan basale uitgangspunten voor goede wijkverpleegkundige zorg het maken van (meerjarige) contractafspraken bemoeilijkt. Zorgverzekeraars willen graag het gesprek aan met de sector over het versneld professionaliseren van de sector en het verbeteren van duurzame contractrelaties.

Sterke stijging ongecontracteerde wijkverpleging
Eind mei 2017 hebben ActiZ, BTN, PFN, V&VN en ZN afspraken gemaakt met als doel om de jaarlijkse contractering wijkverpleging te verbeteren. Onderdeel van de afspraken was een onderzoek naar de achtergronden van ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging. Ook uit dit onderzoek blijkt dat het aantal ongecontracteerde zorgaanbieders sterk is gestegen.

Contractering onder druk
Zorgverzekeraars zijn het eens met de minister dat (meerjarige) contractrelaties nodig zijn om de ontwikkeling en professionalisering van de wijkverpleging verder te brengen. Vanwege het ontbreken van een eenduidig kwaliteitskader, een goede bekostiging en transparantie over de geleverde zorg staat de contractering echter onder druk.

Kwaliteitskader wijkverpleging 
Binnenkort wordt het kwaliteitskader wijkverpleging vastgesteld wat betekent dat zorgverzekeraars vier jaar na de overheveling van de wijkverpleging naar de eerstelijnszorg, voor het eerst een kwaliteitskader kunnen betrekken bij de inkoop voor 2019. Zorgverzekeraars rekenen erop dat alle aanbieders van wijkverpleging in de startblokken staan om het kwaliteitskader in hun organisatie te gaan implementeren. Wat betreft de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging zullen zorgverzekeraars nog langer moeten wachten.