Thuiszorg-b656d0e3-3039-4537-991d-9f0adaf981f6.jpg
Eerstelijnszorg 31-01-2018

ZN: specialist ouderengeneeskunde verbinden met brede eerstelijnszorg

De komst van de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) maakt goede samenwerking in de eerstelijnszorg onmisbaar. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat ouderen in de wijk moeten kunnen vertrouwen op goede, integrale eerstelijnszorg. ZN steunt daarom het besluit van de minister om de komst van de SO en AVG en andere ambulante hulpverlening voor bijzondere groepen in de eerste lijn per 1 januari 2020 goed voor te bereiden. ZN vindt dat het huidige NZa-advies voor de overheveling van de SO en AVG niet bijdraagt aan goede, integrale samenwerking in de eerste lijn.

De kwaliteit van de ouderenzorg in de wijk staat of valt bij goede samenwerking. Er is géén behoefte aan nog meer individuele beroepsbeoefenaren in de eerste lijn met een eigen contract en declaratietitels. ZN ziet graag dat de komende tijd wordt gebruikt om het NZa-advies te herzien en de bekostiging van de SO en AVG te verbinden met de huidige huisartsenbekostiging. ZN is voorstander van brede afspraken voor een toekomstbestendige en op samenwerking gerichte eerste lijn. Daarbij moet volgens ZN niet alleen verbinding worden gelegd met de huisarts, wijkverpleegkundige en straks de SO en AVG, maar ook met de verantwoordelijkheden van de gemeente in het sociale domein.