apotheek farmacie medicijnen-047a17dc-bd32-4183-9ab5-464346a1b468.jpg
Eerstelijnszorg 19-02-2018

Zorgverzekeraars schrappen groot aantal formulieren voor geneesmiddelen

Zorgverzekeraars hebben besloten om per 1 maart aanstaande 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen te schrappen. Geneesmiddelen waar de minister vergoedingsvoorwaarden aan stelt, staan op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Zorgverzekeraars mogen de kosten alleen vergoeden wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zij gebruiken hier formulieren voor, die de voorschrijvers moeten invullen en die de apotheek controleert en bewaart wanneer de patiënt het geneesmiddel komt ophalen. Tijdens de eerste ronde schrapsessies van (Ont)regel de zorg in januari werd duidelijk dat apothekers deze formulieren als administratieve last ervaren. Van de huisartsen was dit al langer bekend.

Van de formulieren die overblijven hoeven de meeste ook niet meer elk jaar te worden ingevuld. Pas na drie jaar moet de arts evalueren of er nog steeds wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden en opnieuw een formulier invullen. Gedurende die drie jaar volstaat alleen een recept van specialist of huisarts.  

In de praktijk betekent de schrapactie een jaarlijkse reductie van ten minste 250.000 tot 300.000 door de voorschrijver in te vullen formulieren, die de apotheek ook niet meer hoeft te controleren. De schrapactie past in de ambitie van zorgverzekeraars om zorgverleners te ontzorgen, zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg.

Welke formulieren worden geschrapt?

Nr.

Bijlage 2 geneesmiddel

11

Granulocyt koloniestimulerende factor

13

Eliglustat

13

Imiglucerase

13

Velaglucerase

27

Erytropoëtine en analoga

27

Interferon

31

Miglustat

50

Ivabradine

59

Dornase alfa

61

Romiplostim

78

Tafamidis

83

Teriparatide

94

Eltrombopag

95

Rivaroxaban

101

Dabigatran

101

Apixaban

103

Edoxaban