ts_20150612_75_znbeeldbank-98fc9acb-f006-45dc-a3e3-4dd0f506be22.jpg
Medisch specialistische zorg 22-03-2018

Innovatiefonds Zorgverzekeraars helpt bij voorkoming overbehandeling borstkanker

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis krijgt een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor een onderzoek dat moet leiden tot minder overbehandeling bij borstkanker. In het onderzoek wordt bekeken of in bepaalde gevallen na chemotherapie nog een operatie nodig is of juist niet.

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland met gemiddeld zo'n 15.000 nieuwe patiënten per jaar. Chemotherapie maakt onderdeel uit van de behandeling bij ongeveer 60% van de patiënten. Tegenwoordig wordt steeds vaker gestart met chemotherapie en volgt de operatie pas daarna. Tot op heden wordt na chemotherapie bij iedereen een operatie verricht, onafhankelijk van de respons op de chemotherapie. Dit terwijl er, afhankelijk van het subtype borstkanker, bij tot 80% geen tumor meer wordt aangetroffen na chemotherapie. Dit heet in medische termen een pathologisch complete respons (pCR). Of er sprake is van een pCR blijkt na analyse van het uitgenomen weefsel. Op het moment is er nog geen alternatieve, betrouwbare methode om een pCR vast te stellen zonder een operatie. Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) wil hier verandering in brengen door in een groot onderzoek te bepalen of biopten een pCR betrouwbaar kunnen voorspellen.

Spraaktrainingsapp voor parkinsonpatiënten
Het Innovatiefonds geeft ook een financiële bijdrage aan het Radboudumc voor de verbetering van een spraaktrainingsapp voor parkinsonpatiënten. Bij circa 75% van de patiënten met de ziekte van Parkinson vermindert de verstaanbaarheid omdat het spreken zachter, heser en binnensmonds wordt. Patiënten zelf zijn onvoldoende in staat dit te corrigeren. Het verslechteren van de verstaanbaarheid heeft een grote impact op de participatie in de maatschappij, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van parkinsonpatiënten en hun naasten. De spraakproblemen zijn te corrigeren met een logopedische behandeling: de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT). Ter ondersteuning van deze behandeling heeft het Radboudumc, afdeling Revalidatie, in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente de software voor een spraaktrainingsapp ontwikkeld. Dit is de zogenaamde 'PLVT-app'. Deze app ondersteunt de patiënt bij het aanleren van verstaanbaar spreken en het oefenen in de thuissituatie, doordat de app real time visuele feedback geeft over de luidheid en toonhoogte van de stem. Het Radboudumc krijgt van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage om de gebruiksvriendelijkheid, therapeutische mogelijkheden en monitoring van de prestaties van patiënten te verbeteren. De PLVT-app kan ook gebruikt worden door patiënten met een stem- of spraakstoornis.

Leren van slachtoffers van seksueel misbruik
De Vereniging LFB krijgt een bijdrage van het Innovatiefonds om de toolkit 'Leren van slachtoffers van seksueel misbruik' te ontwikkelen voor slachtoffers met een verstandelijke beperking, hun ouders/verwanten en hun ondersteuners. Vereniging LFB is de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan mensen zonder die beperking. Wat opvalt is dat als de kant van het slachtoffer wordt belicht, er juist weinig oog is voor mensen met een beperking, terwijl, volgens de Vereniging LFB, deze mensen zeer goed in staat zijn over hun ervaringen te vertellen. De ervaringen van slachtoffers staan bij de ontwikkeling en in de uiteindelijke toolkit centraal. De toolkit bestaat uit een film, een publicatie en themabijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten, en een trainingsaanbod voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Virtual reality bij herstel halfzijdige blindheid na beroerte
Het Innovatiefonds geeft ook een bijdrage voor de introductie van een virtualrealitybril bij een thuistraining voor mensen die halfzijdig blind zijn geworden na een beroerte (CVA). Het Radboudumc heeft in samenwerking met de HemianopsieStichting de thuistraining ontwikkeld De huidige methodiek is erg arbeidsintensief, omdat de trainingsmodule bij de patiënt thuis geïnstalleerd moet worden en na de training weer opgehaald moet worden. Het gaat om een grote doos (de ‘iBox’; 60x60x30 cm), die kleiner behuisde patiënten als een inbreuk op hun interieur ervaren. Dit probleem kan door toepassing van een virtualrealitybril worden opgelost. Ook wordt het met zo’n bril mogelijk om, als dat nodig is, liggend te trainen, waardoor er eerder na het optreden van de beroerte kan worden gestart. Voor het verhogen van het comfort en het gebruiksgemak van de trainingsmethode door een virtualrealitybril toe te passen, krijgt het Radboudumc in samenwerking met de HemianopsieStichting van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage.

Monitoring ‘pufjes’ bij jeugdige longpatiënten
In 2010 kende het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toe aan het Radboudumc voor de ontwikkeling van een virtuele astmapolikliniek voor kinderen. Gebleken is dat de kwaliteit van de zorg die via de portal, de 'Luchtbrug', wordt geboden, niet onder doet voor de kwaliteit van de reguliere zorg. Tegelijkertijd zijn de kosten lager en patiënten en hun ouders zijn tevreden omdat zij minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft nu het Radboudumc een bijdrage toegekend om de ‘Luchtbrug’ uit te breiden met een functionaliteit waarmee het gebruik inhalatiemedicatie gemonitord kan worden.  Door zogenaamde smartinhalors toe te passen kan de inname van astmamedicatie automatisch in de ‘Luchtbrug’ worden weergegeven.  De gegevens zijn op deze manier voor zowel de patiënt, de ouders/verzorgers als voor het astmateam direct inzichtelijk en kunnen gebruikt worden tijdens het consult voor optimalisatie van de behandeling.