ts_20150430_272_znbeeldbank-66d84cc6-fa3c-4c2f-80e2-d0df47acd59a.jpg
Eerstelijnszorg 22-03-2018

ZN: goede voortgang uitvoering afspraken paramedische zorg

In juni 2017 hebben het KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SFK), Paramedisch Platform Nederland (PPN), Patiënten Federatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS een hoofdlijnenakkoord voor de paramedische zorg (HLA PZ) gesloten. Het geheel aan afspraken van dit akkoord is een bijzonder resultaat, want niet eerder zaten deze partijen samen aan tafel om zich gezamenlijk in te zetten voor een betere zorg. Minister Bruins heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht hier trots op te zijn en aangegeven dat er sindsdien resultaten worden geboekt op de belangrijkste pijlers uit het akkoord. Ook de zorgverzekeraars zijn tevreden met de tot nu toe bereikte resultaten.

Het HLA PZ is vooral een kwaliteitsakkoord en bevat bouwstenen om het fundament te leggen voor een coherent en structureel kwaliteitsbeleid voor paramedische zorg. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over contractering en regeldruk. Mede met het oog op het aankomende inkoopseizoen geven de zorgverzekeraars graag een toelichting op de behaalde resultaten en de laatste stand van zaken uit het akkoord.

Lees hier verder >>