Hand met pillen-bc6f5053-cbbc-4e75-b6b8-8a6b8e3d8c7a.jpg
Medisch specialistische zorg 17-05-2018

ZN: gesloten systeem dure geneesmiddelen helaas noodzakelijk

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat geneesmiddelen nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijven voor patiënten die dit nodig hebben. “Het recente besluit van minister Bruins om voortaan bepaalde nieuwe extreem dure geneesmiddelen eerst in ‘de sluis’ te plaatsen is helaas noodzakelijk, maar het helpt bij het realiseren van deze gezamenlijke uitdaging”, aldus Bart Benraad, programmamanager Dure Geneesmiddelen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Eerder hebben de zorgverzekeraars er al voor gepleit dat ook geneesmiddelen met een minder hoge budgetimpact in een gesloten systeem - zoals ‘de sluis’ - of ander vergelijkbaar instrument terecht komen. Op deze manier kan de minister vóór toelating in het basispakket afspraken maken over de betaalbaarheid en plaats in een behandeling.

Gevolgen gesloten systeem
Door het gebruik van de sluis ontstaat er meer prijsdruk in de onderhandelingen met de farmaceutische industrie en het voorkomt mogelijk excessief hoge prijzen voor geneesmiddelen. Als een fabrikant namelijk een verantwoorde prijs voor een geneesmiddel vraagt wordt opname in de sluis vermeden. “Het gebruik van een gesloten systeem zoals de sluis is helaas een noodzakelijk kwaad, omdat het directe markttoegang van nieuwe geneesmiddelen uitstelt. Maar het is, zeker bij de huidige sluisgrenzen, altijd de prijsstelling van de fabrikant die hier aanleiding toe geeft”, aldus Benraad.

Verdringing van zorg
Dure geneesmiddelen nemen een steeds groter deel in van de groei van zorguitgaven. Hierdoor blijft er minder ruimte over voor andere zorg, zoals ook laatst is geconstateerd door Zorginstituut Nederland.