wijkverpleging-73c49fd7-415b-46de-8729-17adb400f591.jpg
Eerstelijnszorg 24-05-2018

Onderhandelaarsakkoord wijkverpleging 2019-2022 bereikt

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren wordt de komende 4 jaar in totaal € 435 miljoen extra in de wijkverpleging geïnvesteerd. Daarnaast komt € 5 miljoen beschikbaar voor kwaliteitsontwikkeling en het meer transparant maken van de uitkomsten van wijkverpleging. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het verhogen van de contracteergraad een goede zaak. Deze afspraak moet leiden tot het bevorderen van kwalitatief goede en zinnige zorg en de omvang van niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging verminderen.

In het onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Zorg op de juiste plek is gericht op 1) het voorkomen van (duurdere) zorg, 2) het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis of zelfs thuis als dat kan en verder weg als dat omwille van de kwaliteit of doelmatigheid moet) en 3) het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals eHealth. Ook in andere zorgsectoren zijn afspraken nodig om de gewenste overgang en ambities uit dit akkoord mogelijk te maken. De wijkverpleegkundige vormt samen met de huisarts en de Wmo-deskundige de verbinding tussen de verschillende domeinen.

Betrokken partijen
De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, ActiZ, Branchevereniging BTN, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

Kwaliteitskader wijkverpleging
Eerder deze maand  is het kwaliteitskader wijkverpleging ingediend bij Zorginstituut Nederland. Het was de eerste gezamenlijke inspanning om met name de kwaliteit van zorg te vergroten. Het kwaliteitskader geeft duidelijkheid over hoe goede wijkverpleging eruit moet zien en bevat duidelijke afspraken over meer verdieping, doelmatigheid, meer kwaliteit en minder regeldruk.