32768-53988e60-5d02-41ff-abad-d41a3382de6e.jpg
Zorgverzekering 07-06-2018

Aanmelding ZN-cursus Zorg en Verzekeringen is geopend

Komend najaar, vanaf 3 oktober, start alweer voor de 41e keer de ZN-cursus Zorg en Verzekeringen. De cursus heeft tot doel de deelnemers inzicht te geven in het zorg- en zorgverzekeringssysteem in Nederland. De kracht van de cursus is dat een groot aantal sleutelfiguren uit de wereld van politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële dienstverlening een bijdrage levert. Verder is het leggen van nieuwe contacten en het opbouwen van een netwerk een belangrijke doelstelling. Inschrijving voor de cursus is vanaf nu mogelijk.

Ruim tien jaar geleden werd met de Zorgverzekeringswet het huidige zorgstelsel ingevoerd met een verplichte basisverzekering voor iedereen. Solidariteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor alle Nederlanders zijn daarbij de uitgangspunten. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Hoe vullen de centrale partijen in het stelsel – zorgaanbieders, verzekerden/patiënten en zorgverzekeraars – hun rol in en hoe is het samenspel tussen deze partijen? Het zijn vragen waar de cursist een antwoord op krijgt.

Inhoud
De onderwerpen die in de cursus aan de orde komen, gaan onder meer over de verschillende zorgsoorten. Van eerstelijnszorg tot bijvoorbeeld medisch specialistische zorg en langdurige zorg. Onderwerpen die ook aan de orde komen zijn de zorgverzekeringsmarkt inclusief het zorgstelsel en de zorgmarkt. Daarnaast is er aandacht voor de Europese aspecten van de zorg. Aan elk cluster van 2 of 3 dagen is een werkbezoek gekoppeld. Bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer, een universitair ziekenhuis, een eerstelijnscentrum en het Europees Parlement.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor managers, adviseurs en beleidsmakers (op academisch of vergelijkbaar niveau) werkzaam bij zorgverzekeraars, zorgverlenende instellingen, overheden, brancheorganisaties en adviesorganen. Gezien het niveau van de cursus wordt van de cursisten enkele jaren werkervaring en voldoende basiskennis op het terrein van zorg en zorgverzekeringen verwacht.

Lees voor meer informatie en aanmelding de vernieuwde brochure over de cursus Zorg en Verzekeringen.