TS-20180123-ZN_Ziekhuis-7-a282bf7c-bca8-49fe-a5b7-d5066d207260.jpg
Eerstelijnszorg 11-06-2018

Keuzehulp Bloedglucosemeters gelanceerd

Tijdens het congres ‘Goed Gebruik Hulpmiddelen’ heeft minister Bruins vandaag de Keuzehulp Bloedglucosemeters gelanceerd. Deze online tool helpt mensen met diabetes en hun zorgverleners om samen een bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de persoonlijke situatie van de patiënt. De keuzehulp is tot stand gekomen door een samenwerking tussen patiëntenverenigingen, zorgverleners, fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars.

Zelfmanagement is erg belangrijk voor mensen met diabetes, want het heeft een groot effect op hun gezondheid en kwaliteit van leven. Het veilig en goed controleren van bloedwaarden via een bloedglucosemeter is daarom essentieel. Samen met de zorgverlener kiest de patiënt* voor een bloedglucosemeter. Deze keuze wordt gemaakt op basis van een functioneringsgericht voorschrift, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke beperkingen van de patiënt en de impact op het dagelijks leven.

Keuzehulp Bloedglucosemeter
De online keuzehulp helpt het kiezen van een bloedglucosemeter makkelijker te maken. Na beantwoording van een aantal vragen zien de patiënt en de zorgverlener in de keuzehulp welke meters het beste passen bij de situatie van de patiënt en vergoed worden.         

Landelijke kwaliteitsafspraken
De keuzehulp is onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Diabeteshulpmiddelen. In deze standaard hebben patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen, leveranciers, fabrikanten en zorgverzekeraars afgesproken aan welke kwaliteitseisen bloedglucosemeters moeten voldoen om vergoed te worden.

De volgende partijen zijn betrokken bij de Keuzehulp Bloedglucosemeters: de Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland, DiHAG, V&VN Diabeteszorg, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De Keuzehulp Bloedglucosemeter is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van VWS en het Diabetes Fonds.

* De Keuzehulp Bloedglucosemeters is bedoeld voor insulineafhankelijke mensen met diabetes die aan zelfcontrole doen.