arts patient-d5d05ab1-a04e-4f64-bff3-c00dc5aa779e.jpg
Medisch specialistische zorg 02-07-2018

Vergoeding Flash Glucose Monitoring (FGM)

Voor diabetespatiënten is Real Time Continue Glucose Monitor (RTCGM) een manier om continu de bloedsuikerwaarden te meten. Voor bepaalde groepen patiënten wordt dit vergoed uit de basisverzekering. In april 2018 heeft het Zorginstituut Nederland (ZiNL) een rapport met een standpunt gepubliceerd over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Voor een aantal van deze groepen patiënten geldt dat zij nu ook in aanmerking komen voor vergoeding van FGM.

Zorgverzekeraars zijn blij verrast met het standpunt van ZiNL. FGM wordt door ZiNL als een effectieve interventie beschouwd bij de volgende patiëntengroepen:

  • Kinderen (4-18 jaar) met diabetes type 1;

  • Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c ( >8% of >64 mmol/mol);

  • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2);

  • Vrouwen met zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2).

Het ZiNL geeft ook aan dat FGM niet als een effectieve interventie beschouwd wordt bij patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’).

Zorgverzekeraars zijn momenteel hard aan het werk om ervoor te zorgen dat FGM zo snel mogelijk voor hun verzekerden geregeld wordt. Dit betekent dat zij aan de slag zijn gegaan met het maken van goede afspraken met de betreffende leveranciers. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Daarnaast heeft de fabrikant van FGM (FreeStyle Libre) de afgelopen maanden helaas te maken gehad met leveringsproblemen. Om deze redenen wordt verwacht dat het nog enige tijd duurt voordat deze zorg geregeld is. Zorgverzekeraars verwachten echter dat deze zorg nog tijdens deze zomer ingeregeld en beschikbaar wordt via gecontracteerde leveranciers.

Voor zorgverleners is er een aanvraagformulier FGM beschikbaar en deze is hier te vinden >>

Voor vragen over FGM kunnen patiënten zich wenden tot hun eigen zorgverzekeraar. Zorgverleners kunnen ook met vragen terecht bij de verschillende zorgverzekeraars.