ZN ingang hal ZN-ingang-d1bb38d3-2fee-4809-9138-08e3edab2542.jpg
Zorgverzekering 05-07-2018

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Zorgverzekeraars 2018-2019

Werkgevers en vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een cao voor de duur van één jaar met ingang van 1 juli 2018. Er is een beperkt aantal afspraken gemaakt. Er is een loonsverhoging afgesproken van 2% per 1 juli 2018. Ook komt er een project pensioenvoorlichting met aandacht voor de mogelijkheden van deeltijdpensioen en pensioenvervroeging.

Aanleiding voor de pensioenvoorlichting is de oplopende AOW-leeftijd. Die zorgt ervoor dat medewerkers langer doorwerken. Er wordt met name aandacht worden besteed aan deeltijdpensioen en aan de mogelijkheden om het pensioen eerder in te laten gaan. Voorlichting kan bijdragen aan het maken van weloverwogen keuzes door medewerkers.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een aantal andere onderwerpen. De mantelzorgbepaling wordt verruimd: nieuwe werknemers kunnen eerder een beroep doen op de regeling en de periode waarbinnen werknemers het mantelzorgverlof moeten opnemen is langer geworden. Tot slot komt er een onderzoek naar de doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag bij ziekte en vakantie.

Het bestuur van ZN heeft ingestemd met het akkoord. Vakorganisaties raadplegen nu de leden en zullen op 13 juli laten weten of het onderhandelingsresultaat wordt omgezet in een cao.