Rollator-52e8b195-cce3-4309-b3cb-047e99b4afc7.jpg
Eerstelijnszorg 05-07-2018

ZN: vermindering administratieve lasten eerstelijnsverblijf

Zorgaanbieders die betrokken zijn bij het Eerstelijnsverblijf (ELV) hoeven per 1 januari 2019 geen informatie meer aan te leveren voor de zogenaamde ‘ELV-productiemonitor’. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten voor deze groep zorgaanbieders. Op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) komt deze aanlevering te vervallen, omdat er voor een informatie-omgeving van Vektis is gekozen.

Volgens de zorgverzekeraars is deze ontwikkeling opnieuw een goed voorbeeld hoe administratieve lasten bij zorgaanbieders verminderd kunnen worden door ondersteuning van automatisering. Dit past bij de ambitie van zorgverzekeraars om zorgverleners zoveel mogelijk te ontzorgen zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg.

Inzicht in landelijke ELV-informatie
Om een beeld van de beschikbare informatie binnen het ELV vanuit de Wlz te krijgen was in 2017 besloten om informatie bij zorgaanbieders uit te vragen voor de ‘ELV-productiemonitor’. Op deze manier ontstond er voor zorgverzekeraars een volledig beeld over de geleverde zorg rondom het ELV.  Om inzicht te krijgen in de ervaringen van zorgverzekeraars met de monitor heeft ZN  daarom een enquête gehouden.

Informatiecentrum Vektis bleek daarnaast in staat te zijn om op Zorgprisma landelijke beleidsinformatie over patiëntenstromen te publiceren én door te ontwikkelen. Aan de hand van de uitkomst van de enquête en de ontwikkelingen bij Vektis is besloten om per 1 januari 2019 de uitvraag te beëindigen.

Minder lasten meer zorg
Om ervoor te zorgen dat zorgverleners uit de eerste lijn hun tijd niet kwijt zijn aan onnodige administratie en deze tijd te kunnen besteden aan zorg voor hun patiënten hebben zorgverzekeraars vanaf 2015 de handen ineengeslagen en zijn hierover in gesprek getreden met de partijen uit het zorgveld. Op de website http://www.minderlastenmeerzorg.nl/ publiceren zorgverzekeraars de resultaten.