ehealth smartphone wijkverpleging-238d2a49-dd32-4cf6-b119-62b648181a22.jpg
Eerstelijnszorg 04-09-2018

Minder ouderen in Zaanstreek naar het ziekenhuis dankzij elektronisch overleg in eerste lijn

De verschuiving van de zorg naar de eerste lijn vraagt om samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Dat is met name van belang voor thuiswonende ouderen die multidisciplinaire zorg ontvangen. In Zaanstreek-Waterland zijn huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnszorgverleners een unieke samenwerking gestart. Zij communiceren gemakkelijk en snel via een digitaal programma. Door frequent en snel overleg is in een van de deelnemende huisartsenpraktijken gemeten dat het aantal ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen met zo’n 48% is gedaald. Zilveren Kruis steunt en financiert dit Zaanse initiatief.

In 2015 startte een aantal huisartsen in de regio Purmerend een pilot ‘Multidisciplinair Samenwerken rond Ouderenzorg’. Met name zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om frequente afstemming tussen zorgverleners. De huisartsen in Purmerend besloten gebruik te maken van een elektronisch gestructureerd patiëntenoverleg (eGPO). Doel was om de communicatie tussen hen en zorgverleners in het veld goed te laten verlopen en elkaar snel en gemakkelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in de gezondheid van de patiënt. De pilot was een succes. Inmiddels doen 55 praktijkhoudende huisartsen in Zaanstreek-Waterland mee met deze vorm van multidisciplinair samenwerken. Dat is bijna de helft van alle praktijkhoudende huisartsen in de regio.

Minder druk op ziekenhuisbedden
Omdat huisartsen eerder en beter in beeld hebben waar tijdig zorg nodig is, kunnen crisissituaties worden voorkomen of beperkt. Dat is voor patiënten prettig, maar zorgt eveneens voor minder druk op ziekenhuisbedden en drukt hoge ziekenhuiskosten. Uit de eerste resultaten gemeten bij Daan & Van Ardenne huisartsen in Purmerend bleek dat er voor de start van de multidisciplinaire samenwerking in 2015 in totaal 96 75+ers werden opgenomen in het ziekenhuis, in 2016 waren dat er slechts 47.

De patiënt beslist
Liesbeth Vos, huisarts te Purmerend en een van de initiatiefnemers, legt uit dat de patiënt ook zelf invloed heeft op het zorgbehandelplan dat eerstelijnszorgverleners voor hen opstellen: “Dit systeem helpt ons om op een andere manier naar de patiënt te kijken en de patiënt bij de zorg te betrekken. Voordat we met de multidisciplinaire samenwerking aan de slag gaan, wordt er een zorgbehandelplan opgesteld. Hierin krijgt de patiënt de ruimte om aan te geven waar de behoefte ligt. Er wordt gevraagd welke problemen de oudere ervaart en welke problemen voor de patiënt prioriteit hebben.“