Prinsjesdag-42d0af5b-090a-4a56-9440-7af05b977f3a.jpg
Medisch specialistische zorg 18-09-2018

ZN-voorzitter Rouvoet: samen verantwoordelijkheid nemen voor zorg van de toekomst

“We zullen de zorg de komende jaren moeten vernieuwen om deze voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De hoofdlijnenakkoorden zetten weliswaar een rem op de groei van de kosten, maar vormen zeker nog geen trendbreuk. Het is op termijn onhoudbaar als de kostenstijging in de zorg niet in de pas loopt met de economische groei. Zorgverzekeraars willen daarom met verzekerden en zorgverleners werken aan vernieuwing van de zorg en zo samen verantwoordelijkheid nemen voor de zorg van de toekomst.” Dat zegt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, in reactie op de vandaag door het kabinet gepresenteerde begroting voor 2019.

Prinsjesdag is traditioneel de dag van de koopkrachtplaatjes. De premie voor de zorgverzekering is daarbij één van de relevante factoren. Het kabinet verwacht een stijging, maar de premie wordt pas later dit jaar door de verschillende zorgverzekeraars vastgesteld. En die zorgpremie is – samen met het eigen risico – weliswaar voor iedereen het meest zichtbare deel van de zorgkosten, maar via de belasting en via werkgevers betalen we nog veel méér aan zorg: gemiddeld meer dan 5700 euro per volwassene per jaar. De zorg vormt dus een forse en steeds forsere aanslag op ieders portemonnee en op de overheidsuitgaven.

De zorg samen slimmer inrichten
Met elkaar krijgen we daarvoor toegang tot een breed pakket zorg van over het algemeen uitstekende kwaliteit. De vraag is of we die almaar stijgende zorgkosten met elkaar kunnen en willen blijven betalen. Zorgverzekeraars maken zich daar zorgen over en vinden dat we moeten proberen de stijging van de zorgkosten verder te beperken. Daar zien ze voor zichzelf een belangrijke rol in, maar dat kunnen ze niet alleen. Samen met (vertegenwoordigers van) patiënten/verzekerden en zorgverleners willen zorgverzekeraars de zorg slimmer inrichten. Technologische vernieuwing (zoals eHealth) kan daarbij helpen, maar ook het anders organiseren van zorg: veel minder in het relatief dure ziekenhuis en veel meer dichtbij huis of thuis.

De juiste randvoorwaarden
Van het kabinet verwachten zorgverzekeraars dat het – in lijn met de in de hoofdlijnenakkoorden gemaakte afspraken– zorgt voor de juiste randvoorwaarden, zodat zij zelf en andere partijen hun rol goed kunnen invullen. Belangrijke onderwerpen voor zorgverzekeraars zijn onder meer kwaliteitstransparantie, het stimuleren van gecontracteerde zorg en een goede risicoverevening.