VGZ Hackathon, internetformaat-764290f5-34bf-4e11-adf2-0dd4850dbd23.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 02-10-2018

VGZ organiseert succesvolle hackathon rond GGZ-wachtlijsten

Medewerkers van VGZ werkten onlangs met GGZ-instellingen en cliënten in multidisciplinaire teams 14 uur achter elkaar aan oplossingen voor de wachtlijstproblematiek in de GGZ.  De opdracht aan de teams tijdens deze hackathon was oplossingen aan te dragen waarmee cliënten en/of zorgaanbieders geholpen kunnen worden. De te vinden oplossingen waren gebaseerd op beschikbare data over wachttijden, behandelingen en behandelduur. De samenwerking tussen specialisten van VGZ met ervaringsdeskundigen en deskundigen van GGZ-instellingen Dimence, Yulius en Parnassia Groep zorgde voor een andere manier van kijken.

Iedere persoon die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, is er één te veel. Zorgverzekeraars werken daarom intensief samen met vertegenwoordigers van cliënten en de GGZ-sector om de wachttijden te verkorten.  De opzet van de hackathon op 28 september was om een boost te geven aan het oplossen van de problematiek.

Winnende idee
Het beste idee van de hackathon bood cliënten ‘inzicht, aandacht en invloed’. Het winnende team bedacht een oplossing waarbij cliënten met een verwijzing vooraf, bij de huisarts al inzicht kregen in de wachttijden en op basis daarvan een voorkeur konden aangeven. Vervolgens begint, wachtend op de eerste afspraak bij de aanbieder, al een digitale intake waarna cliënten kunnen chatten met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Op die manier krijgen ze al steun vanaf het moment van verwijzing. Ook is het mogelijk om te signaleren of er toch sneller moet worden ingegrepen als het slechter gaat met de cliënten die wachten op het starten van de behandeling.

Jury: enthousiast over inzet en betrokkenheid
De jury bestond uit Jacobine Geel (voorzitter van GGZ Nederland), Sonja Visser (directeur van Zelfregiecentrum Venlo), Niki Peters (ervaringsdeskundige) en Kees Hamster (lid Raad van Bestuur van VGZ). De jury was enthousiast over de betrokkenheid en inzet van de zes multidisciplinaire teams, maar plaatste ook een kritische noot: de meeste ideeën waren vooral interessante oplossingsrichtingen, maar nog geen complete oplossing. Juryvoorzitter Geel: “Eigenlijk is het jammer dat jullie niet iets meer tijd hadden. Bijvoorbeeld om elkaars ideeën te combineren en met de beste elementen daaruit een completere oplossing te maken.” Kees Hamster van VGZ vulde aan: “We hebben genoten van jullie inzet en energie. De koppeling bínnen de teams met ervaring van cliënten en de aanbieders is heel relevant en smaakt naar meer.”

Vervolg op de hackathon
Deelnemers aan de hackathon reageerden na afloop enthousiast: Jeroen Linderhof, cliëntvertegenwoordiger Dimence: “Wat een mooie samenwerking tussen mensen uit de zorgpraktijk en VGZ-specialisten!”. Ook Leonie van der Looij, zorginkoper GGZ bij VGZ, keek tevreden terug: “Dit werkt echt. Zet mensen een dag bij elkaar en er is echt resultaat.” In lijn met het jury-advies liet Marloes van Dongen, afdelingsmanager zorginkoop GGZ bij VGZ, weten dat er een vervolg komt op de hackathon. ZN zal daar als branchevereniging actief aan bijdragen. De aangedragen ideeën kunnen dan verder worden uitgewerkt, tot uitvoerbare oplossingen die als voorbeeld verspreid kunnen worden onder GGZ-instellingen.