gehandicapten gehandicaptenzorg langdurigezorg langdurige zorg Wlz-2e71e2a4-fc97-4a80-8f0c-541a6391e941.jpg
Langdurige zorg 02-10-2018

Zorgkantoren nauw betrokken bij kabinetsplan voor betere gehandicaptenzorg

Het programma ‘Volwaardig Leven’, dat minister Hugo de Jonge (VWS) op 1 oktober presenteerde, zet in op het verbeteren van de gehandicaptenzorg. Het is gericht op betere zorg die past bij wat iemand nodig heeft, voldoende plekken voor mensen met complexe zorgvragen en het ontzorgen van naasten. Zorgkantoren zijn nauw betrokken bij de totstandkoming én de uitvoering van dit kabinetsplan.

“We zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg, bemiddeling en plaatsing van cliënten. Wij  kennen de behoeften van deze kwetsbare cliënten  en proberen daar zo goed mogelijk de zorg op  in te kopen,” zegt Marieke Braks, directeur Langdurige Zorg VGZ. ”Dat doen we zoveel mogelijk zelfstandig op regionaal niveau. Als dat niet lukt, dan kijken we hoe we oplossingen landelijk kunnen creëren.”

Extra plekken
In het plan Volwaardig Leven staat dat er 100 extra plekken komen bij gespecialiseerde instellingen voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Ook komen er teams van gespecialiseerde hulpverleners die kunnen bijspringen in crisissituaties, bijvoorbeeld wanneer een zorgaanbieder het niet meer alleen redt om voor een complexe cliënt te zorgen. Daarnaast krijgen 450 mensen met een beperking en hun naasten in ieder geval de komende 2 jaar begeleiding van een gespecialiseerde ondersteuner. Die kan gezinnen helpen bij het organiseren van de zorg, bijvoorbeeld met alle administratie.

Verbetering van kwaliteit
De zorgkantoren blijven ook betrokken bij de uitvoering van het plan, waar in totaal 36 miljoen euro voor beschikbaar is. Sinds de invoering van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg hebben zorgkantoren een andere rol. Zij streven ernaar om via de inkoop van zorg bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit. Zij zijn de verbinding tussen beleid (van de overheid) en de praktijk in de zorginstellingen.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen ongeveer 130.000 mensen dagelijks intensieve zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).