Rollator oudere stoker-c129ea19-a380-44a6-8ecb-205d225c3430.jpg
Langdurige zorg 09-10-2018

Zorgkantoor: “Met elkaar leren en verbeteren, daar gaat het om“

Zorgkantoren gebruiken de kwaliteitsplannen- en verslagen die verpleeghuizen sinds dit jaar maken, bij hun zorginkoop. De inhoud van de plannen en verslagen zijn onderwerp van gesprek in de dialoog met zorgaanbieders. Toine van Kollenburg, kwaliteitsmedewerker verpleeghuiszorg van het CZ zorgkantoor, ziet mooie ontwikkelingen.

“Het is nog allemaal wennen en er komt ook veel op de zorgaanbieders af natuurlijk. De verslagen zijn over 2017 en zijn nu niet gebaseerd op een kwaliteitsplan, want dat was er in 2017 nog niet. Dat maakt dat er nu nog een kapstok ontbreekt. Toch zie ik al goede dingen voorbijkomen, zoals voorbeelden van innovaties, persoonsgerichte zorg of juist kleine successen. De trots die eruit spreekt, is mooi om te lezen. Volgend jaar is het wel mogelijk om het kwaliteitsverslag te baseren op een plan, dat maakt het voor ons ook beter te beoordelen wat er van de plannen behaald is en wat we moeten meenemen naar het volgende jaar.” Uit de eerste analyse van de kwaliteitsverslagen (over 2017) blijkt dat verpleeghuizen zich steeds meer richten op persoonsgerichte zorg, oftewel zorg op maat. Daarnaast is het werven en opleiden van personeel een speerpunt van beleid. Van Kollenburg merkt nog op dat de deadline voor het inleveren van het kwaliteitsverslag over het jaar ervoor op 1 juli is “maar als zorgaanbieders het eerder willen inleveren is dat voor ons ook prima.”

Onterechte angst
Uit de analyse bleek ook dat sommige zorgaanbieders bang zijn afgerekend te worden op hun kwaliteitsplannen- en verslagen. Toine van Kollenburg: “Dat is echt een onterechte angst. Wij willen in gesprek over de gemaakte keuzes. Maar de wereld om je heen kan veranderen, waardoor een plan niet uitgevoerd kon worden zoals gedacht. Het gaat erom dat we het daarover kunnen hebben met elkaar. Samen met elkaar leren en verbeteren, daar gaat het om." 

Zorgkantoor verandert
Het zorgkantoor maakt zelf ook een verandering door: er is veel meer aandacht voor de kwaliteit van de zorg.  De zorgkantoren hebben van het kabinet de opdracht gekregen om toe te zien op de verdeling van de kwaliteitsgelden voor de verpleeghuissector (2,1 miljard euro de komende jaren). Daarbij beoordelen ze de kwaliteit van de geleverde zorg en kunnen ze budgetten toewijzen.

Zorgkantoren spelen in op deze nieuwe rol. “Bij CZ werken we nu sinds 1,5 jaar met aparte kwaliteitsmedewerkers naast de zorginkopers. Ik ben van huis uit verpleegkundige en ondersteun de zorginkoper, die vaak meer op het financiële stuk gericht is,” zegt Van Kollenburg. Samen zorgen ze voor de inkoop van voldoende goede zorg voor cliënten met een indicatie voor verpleeghuiszorg. Op overkoepelend niveau is Zorgverzekeraars Nederland projectleider van het project ‘Inkopen op kwaliteit’, waarin de diverse zorgkantoren samenwerken om aan hun veranderende rol invulling te geven.

Gesprekken met de werkvloer
“De gesprekken die we nu voeren vinden zorgaanbieders een verademing, zo blijkt uit de feedback die we krijgen. ‘We hebben het over waar het echt om gaat: de zorg voor de cliënt.’ Dat is het mooiste wat je kunt horen. Het zijn ook echt leuke, open gesprekken. We zijn nu ook vaker in gesprek en de focus van de gesprekken is anders. De gesprekken gaan nu over de kwaliteit van de zorg.”

Bij de dialoog met zorgaanbieders zijn sinds kort medewerkers van de werkvloer betrokken, van verpleegkundigen tot gastvrouwen. Uiteraard is ook de cliënt vertegenwoordigd bij de gesprekken. Die nieuwe gespreksvorm levert een mooie dynamiek op. “Je ziet dan dat een bestuurder bijvoorbeeld met een verpleegkundige in gesprek gaat over de praktijk. Zo vertelde een bestuurder laatst dat er altijd een huisbezoek plaatsvindt voordat een cliënt bij hen komt wonen, waarop de verpleegkundige heel eerlijk zei dat dat in de praktijk gewoon niet lukte.”

Goede voorbeelden verzamelen
Het CZ-zorgkantoor voert vele gesprekken per jaar in haar regio’s. Daarin horen ze veel goede ontwikkelingen, maar ook de knelpunten. “We willen niet dat iedereen zelf het wiel gaat uitvinden, dus wij verzamelen alle goede voorbeelden in een spreekwoordelijke rugzak. We hopen dat zorgaanbieders ook durven te zeggen waar ze niet goed in zijn, zodat wij iets uit de rugzak kunnen pakken dat hen kan helpen. Wat er bij hen juist goed gaat, stoppen we er graag weer in, zodat anderen dat kunnen gebruiken. Zo helpen we elkaar!”