arts patient ziekenhuis-db082d77-bb1f-4d7b-b171-87303ee91b38.jpg
Zorgverzekering 12-11-2018

ZN: Consumentenbond doet onverantwoorde oproep aan zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is verbijsterd door de oproep van de Consumentenbond vandaag aan zorgverzekeraars, om slechts het wettelijk minimum aan reserves aan te houden. Volgens ZN is dat een onverantwoorde oproep die valse verwachtingen wekt bij alle Nederlanders. Zorgverzekeraars hebben dan namelijk geen buffer meer waarmee zij risico’s kunnen opvangen. De marge is bovendien nodig om de licentie van De Nederlandsche Bank (DNB) te behouden. DNB en Europa scherpen de solvabiliteitseisen met ingang van 2020 verder aan, ook daarvoor geldt dat het aanhouden van het wettelijk minimum absoluut niet voldoende is. 

ZN betreurt het dat de Consumentenbond verzekerden op het verkeerde been zet waar het gaat om reserves. Het is juist zo dat de inzet van reserves ervoor zorgt dat de jaarlijkse zorgpremie minder hard stijgt. Maar de buffers van zorgverzekeraars zijn niet onuitputtelijk. De solvabiliteit van zorgverzekeraars daalde in één jaar van 155% naar 140%. Als zorgverzekeraars de reserves in een keer verder verlagen, levert dat hooguit één jaar een lagere premie op. De jaren daarna zal de premie met grote stappen stijgen. Om juist dit te voorkomen en om stabiliteit te bieden, zetten zorgverzekeraars hun reserves geleidelijk in. Feitelijk betalen verzekerden nu te weinig premie om de zorgkosten te betalen, zorgverzekeraars leggen daar ruim 40 euro per verzekerde op toe.