Kiezen in de ggz laptop-72eb43ea-f59c-455b-88b9-2e1edcc158a5.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 06-12-2018

De ‘digitale sofa’ GGZ: geen wachttijden en hulp is op elk moment mogelijk

Het klinkt als een eenvoudige oplossing voor de wachttijden in de GGZ: bied online hulp aan zodat mensen zelf aan de slag kunnen met hun klachten, ondersteund door een professional op afstand. DiSofa is vanaf juni dit jaar actief en verwacht deze maand de 100e persoon op ‘de digitale sofa’. DiSofa biedt verzekerde zorg voor de basis-GGZ. Gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) begeleiden de patiënten 24/7 met online advies en gesprekken. Inmiddels zijn 20 trajecten afgerond en de ervaringen van patiënten zijn positief. Het klinkt als een succesverhaal. Joris Arts, zorgbestuurder- en vernieuwer, die het concept mede heeft vormgegeven, licht toe hoe het werkt. “Online hulp moet het nieuwe normaal worden,” vindt Arts.

Het initiatief voor DiSofa kwam van GGZ Noord-Holland-Noord. Bestuurder Marijke van Putten vroeg Arts en Niek Kuijper, manager marketing & communicatie van GGZ Noord-Holland-Noord, een manier te vinden om meer digitale zorg in te zetten om zo de wachtlijsten aan te pakken. Het kostte een jaar ontwikkeltijd maar daarna was DiSofa een feit.

Tekort GZ-psychologen verminderen
“Het is onze visie om patiënten hulp te bieden wanneer het hen het beste uitkomt. Omdat de gehele behandeling online gaat, kunnen we hier optimaal op inspelen,” aldus Arts. “Met DiSofa werken we plaats onafhankelijk en daarom kunnen wij ook gebruikmaken van professionals die in het buitenland wonen. Doordat zij vanuit verschillende tijdzones werken kunnen ze zich nog beter aanpassen aan de behoeftes van de patiënt. ’s Avonds of in het weekend een gesprek met een van onze psychologen is heel normaal. Daarnaast zorgt DiSofa er met minimale overhead voor dat de behandelaren zich niet bezig hoeven te houden met administratieve zaken.”

Oplossing voor wachtlijsten GGZ
Een online-platform is niet regio-gebonden, dus patiënten uit heel Nederland of zelfs in het buitenland kunnen er terecht. Het enige dat ze nodig hebben is een verwijzing van de huisarts. Doordat er geen wachttijden zijn voor DiSofa, lost het zo ook een deel van de wachtlijstproblematiek op: patiënten die eerst op de wachtlijst stonden in de basis-GGZ, kunnen nu bij DiSofa terecht en maken zo ruimte voor andere mensen.

Huiverig tegenover eHealth
Zowel patiënten als professionals staan soms nog huiverig tegenover digitale zorg. Dat merkt ook Arts: “In eerste instantie merken wij ook wat terughoudendheid tegenover online hulp of eHealth, maar na een eerste kennismaking zijn mensen om. Van alle personen die een vrijblijvend intakegesprek bij DiSofa hebben gehad, wil 80% door,” zegt Arts. Digitale zorg kan niet alle persoonlijke zorg vervangen, maar een veel grotere groep dan nu kan er baat bij hebben. Hij ziet een piek in de groep 18 tot 45-jarigen. De hulp bestaat uit online modules, feedback én gesprekken met een GZ-psycholoog. Die vinden dan screen-to-screen plaats in plaats van face-to-face. Dat kan op een tijdstip dat de patiënt het beste uit komt.

Contracten zorgverzekeraars
DiSofa groeit snel en zal verder worden doorontwikkeld. In 2019 zal er flink uitgebreid worden qua behandelaren. Daarnaast zijn er plannen om ook patiënten voor de gespecialiseerde GGZ via DiSofa hulp te bieden.  DiSofa heeft al contracten met alle zorgverzekeraars. Daarnaast is er een overeenkomst met werkgeverscollectieven van ONVZ om werknemers te behandelen met burnoutklachten (dat valt namelijk niet onder de verzekerde zorg).  Zorgverzekeraar Menzis wijst daarnaast mensen die bellen voor wachttijdbemiddeling op de mogelijkheden van DiSofa.