wijkverpleging zonder ring-4d6a72ea-9063-413f-8b54-97930cf9c720.jpg
Eerstelijnszorg 20-12-2018

(Ont)Regel de Zorg: handreiking vereenvoudigde registratiestandaard wijkverpleging beschikbaar

Partijen in de wijkverpleging hebben gezamenlijk een handreiking ontwikkeld voor het werken met de nieuwe registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Tot voor kort werd gewerkt met een minutenregistratie. Deze is recent afgeschaft in het kader van (Ont)Regel de Zorg. De nieuwe handreiking voorziet in een uitwerking die de administratieve lasten voor professionals terugdringt.

ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, hebben in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en accountants deze handreiking opgesteld.

Toepassing nieuwe registratiestandaard
De handreiking legt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uit hoe de registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ kan worden toegepast door wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarnaast biedt de handreiking ruimte voor een eigen organisatie specifieke uitwerking. De exacte invulling zal in de praktijk per organisatie verschillen, afhankelijk van hoe de bedrijfsvoering is ingericht. Voor wijkverpleegkundigen en teamleden is er een handige infographic gemaakt, waarbij in één oogopslag te zien is wat dit voor de wijkverpleging betekent.

Convenant afschaffen minutenregistratie wijkverpleging
Deze handreiking maakt onderdeel uit van de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant afschaffen minutenregistratie wijkverpleging. Aanbieders die de administratieve lasten voor de wijkverpleging al op andere wijze hebben teruggedrongen kunnen volgens deze regelarme werkwijzen blijven werken. Vragen over de handreiking kunnen worden gesteld aan de beroeps- of brancheverenigingen Actiz en V&VN.