preventie stappenteller-0a0c9aa4-3c3a-4674-8052-ec70fa5429e9.jpg
Eerstelijnszorg 10-01-2019

Gecombineerde leefstijlinterventie op steeds meer plekken aangeboden

De registratie van leefstijlcoaches in het AGB-register komt langzaam op gang. Op 4 januari hadden 293 zorgverleners zich geregistreerd als leefstijlcoach. Op de landkaart is te zien waar deze leefstijlcoaches gevestigd zijn. Uit dit kaartje blijkt ook dat er in Nederland gebieden zijn waar nog geen enkele leefstijlcoach zich heeft geregistreerd in het AGB-register. Dat betekent dat nog niet in alle gebieden in Nederland gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) beschikbaar is.

Aangepaste levensstijl als medicijn
Een zorgaanbieder die de GLI gaat leveren en daarvoor een vergoeding wil ontvangen van de zorgverzekeraars, moet zich registreren in het AGB-register van Vektis. Dit geldt voor nieuwe zorgaanbieders die alleen gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden. En voor zorgaanbieders die al geregistreerd zijn in het AGB-register (zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en samenwerkingsverbanden) en die vanaf 1 januari 2019 ook gecombineerde leefstijlinterventie mogen aanbieden. Aanbieders volgen voor GLI een erkende opleiding. Naast een inschrijving in een kwaliteitsregister hebben zij ook een licentie nodig voor 1 van de 3 GLI-leefstijlprogramma’s.

Vanaf 1 januari 2019 wordt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gericht op gedragsverandering en gewichtsverlies vergoed vanuit de basisverzekering. De helft van alle volwassen Nederlanders heeft last van overgewicht of obesitas. Vaak hebben chronische aandoeningen, zoals diabetes, een direct of indirect verband met zwaarlijvigheid. Chronische aandoeningen zijn te behandelen met medicijnen of met het aanpassen van de levensstijl. Een aangepaste levensstijl als medicijn dus.

Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland: “Ook zorgverzekeraars zijn verheugd dat we nu een start kunnen maken met het ondersteunen van deze groep mensen, waarvan we weten dat overgewicht een grote impact op hun leven en gezondheid heeft. Het aanbod van leefstijlcoaches moet nog groeien en we zetten ons als zorgverzekeraars in om de GLI zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt.” 

Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar obesitas en stresshormonen, is voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Dit is de koepelorganisatie van beroepsverenigingen van medici, paramedici, leefstijlcoaches, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), GGD GHOR Nederland en patiëntenverenigingen die allen betrokken zijn bij de aanpak van overgewicht in Nederland. Het PON heeft zich de afgelopen jaren ingezet om samen met het Zorginstituut Nederland, de zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de GLI via de basiszorgverzekering vergoed te krijgen. “Het is bekend dat een goedbedoeld los advies over leefstijl in de spreekkamer bij verreweg de meeste mensen met (ernstig) overgewicht onvoldoende effect heeft. Een GLI bestaat uit een langdurig traject waarbij begeleiding op het gebied van gezonde voeding, beweging én de psyche in samenhang wordt aangeboden. De kans dat iemand hiermee langdurig op een gezonder gewicht komt is aanzienlijk groter. Dit betekent een 1e grote stap voorwaarts in de landelijke aanpak van overgewicht.”

Tamara de Weijer is voorzitter bij Arts en Leefstijl: “Dit is de eerste keer dat op deze schaal adviezen over voeding en leefstijl worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een belangrijk en krachtig signaal van de overheid dat ze behandeling op basis van leefstijl in plaats van met medicijnen belangrijk vinden. De GLI-programma’s richten zich op het tegengaan van obesitas en overgewicht met risicofactoren zoals diabetes, hart- en vaatziektes, hoge bloeddruk en hoog cholesterol en artrose. Wij zien dit als een startpunt, een 1.0 versie. Gaandeweg zal GLI verder doorontwikkeld worden, maar dit is een mooi begin.”

Bronnen: Vektis