rolstoel-4dc63b09-1068-4cae-93cb-bae6a190dc35.jpg
Langdurige zorg 10-07-2015

Zorgkantoren maken publieksversie zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorgkantoren willen cliënten en cliëntenraden meer betrekken bij het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) 2016. Het is daarom belangrijk dat cliëntenraden weten wanneer en waarover zorgkantoren met zorgaanbieders in gesprek zijn. Om dit helder uit te kunnen leggen hebben zorgkantoren samen een ‘praatplaat’ met toelichting laten maken.

De praatplaat maakt visueel welke stappen er zijn in het inkoopproces, wat zorgkantoren belangrijk vinden en waar cliëntenraden inspraak hebben. Dit wordt verder uitgelegd in een toelichtende tekst. De praatplaat en de tekst zijn gemaakt in afstemming met cliëntenorganisaties NPCF, Iederin en LPGGz.

Duidelijke informatie
Wilna Wind, directeur-bestuurder van de patiëntenfederatie NPCF zegt hierover: “Het is heel belangrijk dat cliënten en cliëntenraden op de hoogte zijn van de nieuwe manier van zorginkoop. Omdat zij daar nu zelf ook invloed op kunnen uitoefenen via reviews en cliëntenraden. Dat vergroot de kwaliteit van zorg en leven. Alleen door duidelijke informatie versterk je de positie van de cliënt, deze brochure voorziet daarin.”

Versterking positie cliënt
Rob Gruntjes, beleidscoördinator langdurige zorg bij Coöperatie VGZ beaamt dit: “We denken dat de praatplaat ons en instellingen helpt om cliëntenraden uit te leggen hoe we zorg inkopen. Zo weten zij wat er gebeurt en kunnen zij daarover in gesprek met hun zorgaanbieders. Dit versterkt de positie van de cliënt en daar ben ik blij mee!” Dorien Kloosterman, beleidsmedewerker bij Ieder(in) valt hem bij. “Ieder(in) vindt het belangrijk dat juist de cliënten en hun vertegenwoordigers weten hoe het inkoopproces verloopt en welke rol de cliëntenraden hebben bij de zorginkoop. Deze publieksversie probeert daar een bijdrage aan te leveren. Daar zijn we heel blij mee.”

Elkaars werelden leren kennen
Marleen van den Hengel en Ingrid Renes, beleidsadviseurs Achmea Zorgkantoor: “Achmea ziet het verbeteren van kwaliteit van zorg als een continu proces. Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze cliënten van hun zorg vinden. Met de praatplaat nemen we cliënten(raden) mee in het inkoopproces en via de dialoog kunnen we elkaars werelden beter leren kennen. Zo staan we samen voor de beste kwaliteit van zorg.”

Downloads:

Praatplaat
Publieksversie zorginkoopbeleid Wlz 2016 verpleging en verzorging
Publieksversie zorginkoopbeleid Wlz 2016 geestelijke gezondheidszorg
Publieksversie zorginkoopbeleid Wlz 2016 gehandicaptenzorg