draai-4251a895-f254-4594-892f-61f7f594e177.jpg
Controle 01-04-2019

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2017 van start

Zorgverzekeraars dragen bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Ook controleren zorgverzekeraars of zorguitgaven voldoen aan wet- en regelgeving en of de geleverde zorg gepast was voor de patiënt. Zorgverzekeraars hebben in afstemming met aanbieders voor 2017 een zelfonderzoek curatieve GGZ (cGGZ) ontwikkeld. Het zelfonderzoek is een methodiek die bijdraagt aan de ontwikkeling om als GGZ-aanbieders ‘in control’ te komen over het declaratieproces en om declaraties efficiënt en effectief te controleren. Hierdoor krijgen GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars en accountants sneller inzicht in de daadwerkelijke omzet en zorgkosten.

Deelname aan het zelfonderzoek is vrijwillig
Bij deelname toetst de deelnemende GGZ-aanbieder de eigen declaraties op een aantal, met aanbieders vooraf afgestemde, controlepunten. Op basis van de kennis en ervaring van afgelopen jaren is het zelfonderzoek verder geoptimaliseerd. Zo is een aantal controlepunten vervallen, maar zijn er ook nieuwe controlepunten toegevoegd. Daarnaast is de formulering en uitvoering van diverse controlepunten verduidelijkt of aangepast. Als laatste is er bij diverse controlepunten toegevoegd wat minimaal wordt verwacht in een toelichting op regelniveau.

Afstemming met zorgaanbieders
In de voorbereiding op het zelfonderzoek cGGZ 2017 zijn vier afstemmingssessies geweest tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In deze vier bijeenkomsten zijn de verschillende documenten van het Zelfonderzoek besproken en zijn wijzigingen in controlepunten getoetst. De input van deze bijeenkomsten is meegenomen in de ontwikkeling van het zelfonderzoek cGGZ 2017. 

Efficiënte en effectieve uitvoering
Er wordt door zorgverzekeraars en zorgaanbieders gestreefd naar een efficiënte en effectieve uitvoering. Net als vorig jaar is het ook weer mogelijk om te kiezen voor de controlemethodiek re-performance. Deze methodiek heeft vorig jaar, met name bij de deelnemende grote geïntegreerde instellingen, geleid tot meer wederzijds begrip en een snellere beoordeling. De keuze voor re-performance is net als vorig jaar vrijwillig. Daarnaast wordt net zoals vorig jaar aangeraden om als GGZ-aanbieder gedurende de uitvoering van het zelfonderzoek contact te zoeken met de accountant, zodat tijdig een Rapport van Feitelijke Bevindingen kan worden opgeleverd.

Aanmelden en vragen
Deelname aan het Zelfonderzoek cGGZ 2017 is vrijwillig. Elke GGZ-aanbieder heeft zelf de keuze om wel of niet deel te nemen. Aanmelden kan tot en met 30 april via het daarvoor beschikbare Portaal Zelfonderzoek cGGZ. Let op dat u een bevestiging van uw aanmelding ontvangt.

Algemene vragen over het Zelfonderzoek cGGZ 2017 kunt u ook via het  bovengenoemd portaal stellen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw reviewende zorgverzekeraar.

Taskforce Gepast Gebruik
Op dit moment is het definitieve advies van de Taskforce Gepast Gebruik nog niet gepubliceerd. Daarom kunnen zorgverzekeraars dit advies vooralsnog niet meenemen binnen het zelfonderzoek 2017. Nadat het advies van de Taskforce is afgegeven, zal worden gekeken wat de gevolgen zijn voor het Zelfonderzoek cGGZ 2017 en worden eventuele wijzigingen en/of aanvullingen gepubliceerd.

Rapportageformat 2017
Het rapportageformat wordt op dit moment nog opgesteld en vervolgens getest door verschillende zorgaanbieders. Het streven is om het rapportageformat na de testfase bij de documenten onder dit nieuwsbericht te plaatsen.

Documenten zelfonderzoek cGGZ 2017: