kwaliteit1-1c797ab1-e2c4-4e0a-82f2-e857aaaeede6.jpg
Kwaliteit 29-03-2019

Grote stap in eenduidigheid en toekomstbestendigheid kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties spelen een belangrijke rol bij verbeteringen in de zorg. Zes grote kwaliteitsregistraties, DICA, LROI, Nefrovisie, NICE, NHR en Perined, slaan de handen ineen en komen met een actieplan om nog meer dan nu verschil te kunnen maken in de kwaliteit van zorg in Nederland. Hun gezamenlijke actieplan is gericht op een beter inzicht in relevante uitkomsten, minder administratieve lasten en lagere kosten. Met uiteindelijk een hogere zorgkwaliteit voor de patiënt als einddoel.   

In het actieplan ligt de focus op meer eenduidigheid. Het registratieproces moet met uniforme coderingen en definities gaan werken, zodat de kwaliteitsinformatie maar één keer geregistreerd hoeft te worden in de bron door zorgverleners. Daarna kan de data geautomatiseerd worden uitgewisseld en verwerkt tussen verschillende ICT-programma’s. Met het oog op efficiëntie en kwaliteitsbevordering kan ook het aantal dataverwerkers verminderen, zeker wanneer er sprake is van overlappende registraties. Verder komt er één juridisch model waarin duidelijk wordt vastgelegd hoe de persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Ook de financiering van kwaliteitsregistraties wordt eenduidiger, met behoud van inhoudelijke onafhankelijkheid van de registratie.

Wout Adema,  Directeur zorg van ZN: “We zijn blij dat er concrete verbeterpunten zijn benoemd en dat deze gezamenlijk worden aangepakt. Het actieplan leidt tot minder registratielast, lagere kosten, minder overlap tussen dataverwerkers en het maakt de ontsluiting van kwaliteitsinformatie makkelijker. Dat steunen we als zorgverzekeraars natuurlijk van harte.”

Terug naar overzicht nieuwsberichten