ouderen koffiedrinken 2-f844f15e-11af-4a87-8c80-8d12fbbdc8fd.jpg
Langdurige zorg 05-06-2019

Accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg gepubliceerd

Voor de verpleeghuiszorg is voor de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen. Zorgaanbieders hebben hiervoor een plan ingediend bij het zorgkantoor. Om het kwaliteitsbudget 2019 te verantwoorden is een accountantsprotocol ontwikkeld dat zorgaanbieders dienen te gebruiken. Het accountantsprotocol is in opdracht van ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkeld.

Het accountantsprotocol bevat een aantal uitgangspunten die vaktechnisch door een accountant zijn uit te voeren, zo min mogelijk administratief belastend zijn voor zorgaanbieders en zo veel mogelijk in lijn liggen met de bedoeling van het Kwaliteitskader. De verantwoording over het kwaliteitsbudget 2019 en het bijbehorende accountantsonderzoek vinden in het voorjaar van 2020 plaats.

Op deze pagina is het accountantsprotocol met bijbehorend rondrekenmodel te vinden. Daarnaast is er een aantal veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld over de verantwoording van het kwaliteitsbudget en het verantwoordingsmodel.