overleg gesprek, internetformaat-ea246d61-7ac0-4b80-be96-156b3d1c51e5.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 27-06-2019

Door hybride diagnostiek GGZ kortere wachttijden en besparing zorgkosten

“Het is bijna een inkoppertje,” zegt Roberto Nijenhuis, zorgverkoper bij  GGZ-aanbieder HSK groep. GGZ-aanbieders kunnen tijd en zorgkosten besparen door pas aan het eind van het intakeproces te bepalen onder welke bekostigingsstroom de regiebehandelaar een cliënt boekt. “Door het intakeproces voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ gelijk te maken, kunnen organisaties tijd voor de regiebehandelaar besparen én - net als HSK - 10% besparen op de zorgkosten. De NZa heeft ingestemd met deze zogenoemde hybride diagnostiek door HSK, maar in het veld heerst nog steeds de gedachte dat het niet mag of kan, vanwege de schotten tussen de bekostigingsstromen. Dat is echt zonde.”

Hoe werkt het: bij aanbieders die zowel Basis GGZ (GBGGZ) als Specialistische GGZ (SGGZ) leveren, gebeurt het nu nog wel eens dat een cliënt door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ niet juist wordt verwezen en in plaats van in de SGGZ in de GBGGZ thuis hoort of vice versa. Ook bij HSK blijkt een aanzienlijk deel van de verwijzingen onjuist geïndiceerd te zijn. Als een cliënt na een intakeproces voor de SGGZ alsnog naar de GBGGZ doorverwezen wordt, moet hij opnieuw wachten én opnieuw een gesprek voeren met een (vaak dezelfde) regiebehandelaar, maar dan voor de GBGGZ. Dit zijn immers de regels: elke prestatie moet directe tijd met een regiebehandelaar bevatten. “Onze ervaring is dat dit in zo’n situatie een herhaling van zetten kan zijn, want de cliënt en zijn zorgvraag zijn als het goed is meestal al bekend.”

Gelijktrekken intakeproces GBGGZ en SGGZ
Om dit onnodige wachten én de inzet van de toch al schaarse regiebehandelaar efficiënter te maken, heeft HSK het intakeproces voor de GBGGZ en de SGGZ zoveel mogelijk gelijk getrokken. Roberto Nijenhuis: “We zijn eigenlijk gaan ontschotten.” In de praktijk blijkt ook dat het verschil tussen de intake voor de GBGGZ of de SGGZ er niet hoeft te zijn: ”Je kijkt altijd wat er aan de hand is, wat de in redelijkheid aangewezen zorgvraag is en welk behandelplan daarbij hoort.” Een cliënt krijgt in de nieuwe aanpak een gebruikelijk intakeproces, maar pas bij de afronding van de intake wordt vastgesteld of dit in de GBGGZ of in de SGGZ plaatsvindt. HSK noemt dit ‘hybride’ diagnostiek. Daarna start direct de (juiste) behandeling. Als er sprake is van SGGZ, dan wordt er aanvullend een multidisciplinair overleg gevoerd.

Minder wachttijd voor cliënt en eerder de juiste behandeling
Door pas aan het eind van het intakeproces een classificatie toe te kennen, bespaart een organisatie tijd (de regiebehandelaar hoeft geen tweede gesprek te voeren als de indicatie niet goed is) én zorgkosten (er zijn minder declaraties voor diagnostiek prestaties, waarbij er tot wel honderden euro’s per cliënt bespaard kan worden). Voor de cliënt betekent het dat hij niet onnodig hoeft te wachten en direct de juiste behandeling krijgt waardoor hij minder tijd kwijt is. Ook de volgende cliënt is sneller aan de beurt. HSK heeft met de nieuwe aanpak de toch al korte wachttijd (van gemiddeld vier weken van aanmelding tot behandeling) voor deze cliënten met nog eens een week kunnen verkorten.

NZa en zorgverzekeraars akkoord
HSK heeft deze nieuwe ‘hybride’ diagnostiek voorgelegd aan de NZa. Die bevestigde dat dit zo mag, mits de zorgverzekeraars ook akkoord waren. “Elke zorgverzekeraar wil dit, dit proces doet namelijk niets af aan de kwaliteit, het bespaart zorgkosten en het verbetert de toegankelijkheid van de GGZ. Vanaf 2018 zijn wij hierdoor zo’n 10% goedkoper geworden,” zegt Roberto Nijenhuis. Hij verbaast zich er over dat andere GGZ-aanbieders dit niet ook doorvoeren. “Als we hierover praten met andere organisaties, dan krijgen we vaak reacties vol ongeloof: mag dit dan? Het is jammer dat men denkt dat het niet mag, want nu laten ze een mooie kans op het verkorten van wachttijden én verlagen van de zorgkosten liggen. Ik hoop daarom dat zorgaanbieders die zowel GBGGZ als SGGZ leveren, hier samen met de zorgverzekeraars bij de contractafspraken voor 2020 afspraken over maken.”