weegschaal-b8c0e533-bd09-45aa-929c-886eed29d358.jpg
Eerstelijnszorg 22-07-2015

Vektis: merendeel diabetespatiënten krijgt behandeling dicht bij huis

Van de 940.000 mensen met diabetes in Nederland  krijgen 810.000 mensen zorg in de eerste lijn.  100.000 mensen   worden in de tweede lijn behandeld en de overige 30.000 diabetespatiënten  krijgen zorg in zowel de eerste- als de tweede lijn. Dat blijkt uit de Factsheet Diabetes die Vektis 21 juli heeft gepubliceerd.

Dit sluit goed aan op het streven naar meer zorg dicht bij huis en daarmee verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisarts. Dat is prettiger voor de patiënt en bespaart bovendien kosten. Daarnaast levert de nieuwe informatie van Vektis een bijdrage aan transparantie van de zorgkosten.

Verschillen per gemeente
Uit de factsheet blijkt onder meer ook dat er per gemeente verschillen zijn in de verdeling van diabetespatiënten over de eerste- en tweedelijnszorg. “Als er in een bepaald gebied bijvoorbeeld veel mensen gebruikmaken van zorg in het ziekenhuis is daar misschien ruimte voor substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg”, zegt Martien Bouwmans, beleidsadviseur Zorg bij ZN. “De gegevens uit de factsheet helpt zorgverzekeraars om beter op maat zorg in te kopen. Zorgverleners kunnen zich bovendien vergelijken met zorgverleners in andere gebieden. Dat gaat op termijn nog beter want ZN werkt samen met Vektis aan nog meer verdiepende informatie voor zorgverleners.”