oudere aan arm verzorger-33303230-953d-408a-8d27-379bf7ed5b5b.jpg
Langdurige zorg 22-08-2019

Slim incontinentiemateriaal verbetert kwaliteit van leven bewoners verpleeghuizen

Verpleeghuizen innoveren op tal van gebieden, dat blijkt uit de analyse van de kwaliteitsplannen door Zorgverzekeraars Nederland eerder dit jaar. Zorginkopers bij zorgkantoren zien tal van goede voorbeelden, zoals ‘slim incontinentiemateriaal’ waarbij een strip met een zender een signaal afgeeft wanneer iemand verschoond moet worden. De oudere hoeft dan niet onnodig te worden belast, kan lekker doorslapen in de nacht en het levert minder was op voor de familie. Bij de locaties van verpleeghuisorganisatie Welthuis in Bergambacht en Zoetermeer zijn ze enthousiast over de pilot hiermee. Maar er zijn ook nadelen.

In het incontinentiemateriaal plakken medewerkers een sensorstrip, waar een sensorclip aan zit. Die geeft een signaal aan een app of telefoon wanneer iemand verschoond moet worden, zowel bij urine als ontlasting. Hanneke de Vries, incontinentiespecialist en verzorgende op de locatie in Bergambacht vertelt hoe het tot nu toe ging: “Voorheen moesten we steeds kijken of iemand verschoond moet worden, dan belast je iemand zonder dat het nodig is. Twee uur later deden we het dan nog keer; soms was het dan juist weer te laat en was iemand al nat.”

Niet storen in de slaap
Met een ‘slim’ incontinentiesysteem wordt dit opgelost: de app geeft aan wanneer verschonen nodig is, zodat mensen niet onnodig belast worden. “Het scheelt ook als het gaat om een onaangename geur op de locatie, het ruikt minder naar urine,” zegt Hanneke de Vries. Het nieuwe materiaal kan daarnaast bij bewoners die een kwetsbare huid of wondjes hebben, verergering voorkomen. “Aan de andere kant kun je iemand die nog niet heeft geplast, nu juist ook een extra toiletgang aanbieden, zegt Marjan Schrover, locatiemanager op locatie De Westerweeren in Bergambacht, waar sinds september 2018 een pilot loopt. Ook in de nacht is het een uitkomst: “In de nachtdienst hoeven we mensen niet te storen in hun slaap als het niet echt nodig is,” zegt Hanneke de Vries. Voor de familie - die een deel van de was van hun naaste doet - betekent het dat er minder was te doen is, omdat het personeel er nu op tijd bij is.  Zorginkoper Iskos Mouradin van CZ zorgkantoor die  verantwoordelijk is voor de zorginkoop bij Welthuis herkent de voordelen van het slimme incontinentiesysteem. “Vanuit het oogpunt van welbevinden voor de cliënt is het absoluut van belang te voorkomen dat deze onnodig gestoord wordt tijdens de slaap. Als je het bekijkt vanuit de bedrijfsvoering is het slim als je medewerkers meer gericht kunt inzetten.  Ze hoeven niet meer iedereen te controleren, maar kunnen gericht die specifieke cliënt gaan verschonen.”

Vertrouwen krijgen in de app
Het gebruik van het slimme systeem voor incontinentie, heeft wel wat voeten in aarde. Het is best duur in gebruik en er moest op locatie De Westerweeren in Bergambacht ook een sterker wifi-systeem aangelegd worden. Daarnaast vergt het plakken van de sensorstrip in het incontinentiemateriaal wel wat oefening. “Het is even ‘een handigheidje’,” aldus Hanneke de Vries. Nog niet alle medewerkers zijn enthousiast: “Het werken met deze nieuwe techniek is niet voor iedereen even logisch. Dat leverde wel wat weerstand op in het begin. Je moet ook vertrouwen krijgen in de app dat die het goed aangeeft. Het lastige is nu nog dat de app alleen op een iPad binnenkomt die in de huiskamer ligt, omdat de mobiele telefoons op de locatie niet geschikt zijn voor de app. Volgens locatiemanager Marjan Schrover wordt er wel gekeken of de telefoons kunnen worden vervangen. “Als je de app op je eigen telefoon kunt uitlezen, dan maakt dat het ook een stuk makkelijker natuurlijk,” zegt verzorgende Hanneke de Vries.

Sensorclip raakt soms zoek
Sommige familieleden zagen er zelf het nut niet van in, of vonden de sensorclip (die op de huid zit) juist weer belastend. “De familie heeft uiteraard veel zeggenschap hierin, dus dan gebruiken we het niet,” zegt Hanneke de Vries. Soms raakt de ‘sensorclip’ ook zoek: die verdwijnt dan opeens. Bijvoorbeeld omdat sommige bewoners er steeds aan zitten en ‘m dan weghalen.

Minder werkdruk en meer kwaliteit van zorg
Toch is locatiemanager Marjan Schrover erg tevreden over de pilot tot nu toe: “Je ziet het vooral terug in de kwaliteit van zorg die we geven én het levert minder werkdruk op. Dat is bij ons alleen moeilijk in een businesscase te vatten. Het was voor ons een forse investering, die niet leidt tot de inzet van minder personeel.” Hanneke de Vries vult aan: “Het gaat om het welzijn en welbevinden in de laatste jaren van iemands leven, maar dat is moeilijk in geld uit te drukken.”  Marjan Schrover hoopt dat de zorgkantoren mee willen helpen met financiering van het slimme incontinentiemateriaal. “Van de 29 bewoners hier, zijn er 25 incontinent. Ik zou het hen allemaal aan willen bieden, maar dat kost nu gewoon te veel.” Iskos Mouradin van CZ: “IT gaat een belangrijke rol in de zorg spelen. We zien dat Welthuis moeite heeft de businesscase rond te krijgen. Daarom gaan we vanuit inkoop de kwaliteitsmiddelen inzetten om samen met Welthuis dit systeem te implementeren.”

Zorginkopers van zorgkantoren hebben in de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen veel goede voorbeelden gelezen waarmee de kwaliteit van zorg wordt verbeterd. De komende tijd lichten we er steeds één uit.