langdurige zorg-62b8cf39-aaa3-4923-8867-3148f4d87921.jpg
Langdurige zorg 23-09-2019

Zorgkantoren investeren in inkoopteams met praktijkgerichte opleiding

Zorgkantoren zijn de opleiding ‘Inkopen op kwaliteit in de langdurige zorg' gestart. De rol van de zorgkantoren verandert: er komt meer nadruk op kwaliteit in de inkoop. Deze verandering wordt steeds meer zichtbaar bij de inkoop van kwalitatief goede langdurige zorg, onder meer in de dialoog met aanbieders van verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg en cliënten(raden). Om zich nog verder te ontwikkelen als zorginkoper van kwalitatief goede langdurige zorg, is door de zorgkantoren gezamenlijk een praktijkgerichte opleiding opgezet. Ruim 100 medewerkers, verspreid over alle zorgkantoren, nemen het komende jaar deel aan deze opleiding.

Verder ontwikkelen staat voor zorgkantoren voorop
Het opleidingsprogramma ondersteunt medewerkers van zorgkantoren (zorginkopers, kwaliteitsadviseurs en beleidsmedewerkers) in de ontwikkeling naar het Profiel 2021. In het Profiel 2021 staat beschreven hoe zorgkantoren over twee jaar hun rol willen invullen. Onder andere door de wensen en behoeften van cliënten nog meer centraal te stellen bij de zorginkoop én een verbindende rol te spelen in het regionale zorgveld. Verder ontwikkelen staat voor de zorgkantoren voorop. Dit geldt zowel voor zorgaanbieders als de zorgkantoren zelf. De nieuwe opleiding is hiervan een duidelijk voorbeeld. Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland: "Laten zien dat je wilt blijven leren is belangrijk. Ik ben er trots op dat zorgkantoren gezamenlijk laten zien dat ze zich verder willen ontwikkelen. Het is mooi dat zoveel medewerkers nu met de opleiding starten."

Vaardigheden ontwikkelen gekoppeld aan eigen praktijkcasussen
De opleiding duurt een jaar en kent verschillende onderdelen voor diverse doelgroepen. Het Development track is gericht op zorginkopers, kwaliteitsadviseurs en beleidsmedewerkers betrokken bij de zorginkoop vanuit de kwaliteitskaders. Medewerkers ontwikkelen vaardigheden gekoppeld aan hun eigen praktijkcasussen.Daarnaast zijn er Kennnismodules waar per keer een apart thema aan bod komt, zoals arbeidsmarkt of technologische innovaties en die geschikt zijn voor iedereen die daar in geïnteresseerd is. Tot slot is er het Managementprogramma, dat managers inhoudelijke inspiratie biedt over inkopen op kwaliteit én hen helpt bij het begeleiden van hun medewerkers in de gevraagde ontwikkeling naar het Profiel 2021.