huisartsnieuw-6cbb76a0-969a-40f8-a3a7-a4494bb4d56d.jpg
Eerstelijnszorg 21-11-2019

Zilveren Kruis schrapt verwijsbriefjes

Komend jaar hebben verzekerden van Zilveren Kruis geen verwijsbriefje meer nodig voor lensimplantatie en TENS (pijnbestrijding) bij bevalling. Zo krijgen zij sneller de juiste zorg en heeft de zorgverlener meer tijd voor andere patiënten.

Eerder dit jaar schrapte Zilveren Kruis al verwijsbriefjes voor logopedie, ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie - en oefentherapie Cesar/Mensendieck. Aan die lijst worden nu per 1 januari 2020 dus ook de verwijsbriefjes voor lensimplantatie en TENS bij bevalling toegevoegd.

Samenwerking en betrokkenheid
Zorgverzekeraars hebben de ambitie zorgverleners te faciliteren zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg en de tijd voor administratieve handelingen zo beperkt mogelijk is. Het vraagt om betrokkenheid van diverse partijen. Binnen (Ont)Regel de Zorg werken zorgverzekeraars daar samen aan met branche- en beroepsverenigingen uit de zorg, de toezichthouders en het ministerie van VWS.

Stempelactie #paarsekrokodil
Ongeveer een jaar geleden ontketenden de Zwolse huisartsen Ellen Brand-Piek en Marco Blanker de actie #paarsekrokodil, waarmee ze onnodige regeldruk en bureaucratie op de kaart zetten. Ze plaatsten het beeldmerk van een paarse krokodil op in hun ogen nutteloze formulieren om zo de bureaucratische regels in de zorg bloot te leggen. De actie kreeg veel aandacht en leidde tot het schrappen van meerdere formulieren. Zilveren Kruis omarmde de actie direct en deelde zelf stempels uit. Woordvoerder Jeppe Delver van Zilveren Kruis roemt de actie van de Zwolse huisartsen. “Dit schrappen van verwijsbriefjes is toch wel een direct gevolg van die stempelactie. Maar we zien ook dat sommige regels hardnekkig zijn en vaak ook door andere partijen in het leven geroepen. Gelukkig zien we steeds meer bewustwording ontstaan.” Ook Zorgverzekeraars Nederland merkt dat de Zwolse actie impact heeft gehad. “Maar bureaucratie blijft een veelkoppig monster”, zegt woordvoerder Koen Venekamp. “Veel van de regels komen niet van de verzekeraars. De regels die van ons komen, nemen we uitgebreid onder de loep. Die Zwolse actie heeft de boel op een goede manier op scherp gezet.”

Lees ook het artikel in het AD vandaag over de impact van #paarsekrokodil.