fietsen sportschool fysio-af9dacbe-3dad-4d09-bc82-650831a698b6.jpg
Eerstelijnszorg 11-12-2019

Zorgverzekeraars: onderzoek meerdere preventieve interventies naast gecombineerde leefstijlinterventie

Zorgverzekeraars vinden dat er ruimte moet zijn voor onderzoek naar andere effectieve preventieve interventies dan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) met de bedoeling om deze – net als de GLI – eventueel in het basispakket op te nemen. Dit schrijft ZN in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het Algemeen Overleg leefstijlpreventie van de Tweede Kamer op 12 december aanstaande.

Om het hoofd te bieden aan de steeds grotere impact van chronische ziektes op gezondheidsuitgaven, is een proactieve aanpak vereist. Nu al doen individuele zorgverzekeraars veel om de groei van het aantal chronisch zieken te stoppen. In een bijlage bij de brief beschrijft ZN de initiatieven van de verschillende zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk om verzekerden te ondersteunen bij het voorkomen van chronische ziekten en hen te helpen om tot op hogere leeftijd gezond te blijven. Het is belangrijk dat mensen in gezondheid kunnen werken en ook na pensionering een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dit is niet alleen winst voor het welzijn van het individu, maar ook winst voor het welzijn van de hele samenleving. Zorgverzekeraars zien het als hun maatschappelijk taak om samen met andere sociale en medische partners hierop in te zetten.
 

Toolkit best practices voor implementatie GLI
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ontwikkelt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een toolkit, met daarin best practices om de implementatie van de GLI zo goed mogelijk te laten verlopen. De toolkit helpt om de aansluiting tussen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) goed te realiseren.
De problematiek rond overgewicht en obesitas is echter complex. Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) helpt een volwassene bij een gedragsverandering op leefstijl. Maar om structureel een verandering tot stand te brengen, is ook juist veel inzet nodig op onderwerpen die buiten de Zorgverzekeringswet (Zvw) liggen, zoals schuldhulpverlening, armoedebestrijding en opvoedingsondersteuning. Een sluitende keten van preventie en zorg omvat een brede blik op de volledige problematiek van het individu of het gezin.

Lees hier de brief van ZN aan de Tweede Kamer, met daarin onder andere ook een overzicht van de stappen die zorgverzekeraars al hebben gezet rond de GLI.