flash glucose monitoring-09e35339-8b17-4da1-aabc-3e2c67a1b00d.jpg
Eerstelijnszorg 12-12-2019

FGM in basispakket voor verzekerden met diabetes met intensieve insulinebehandeling

Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft bepaald dat Flash Glucose Monitoring (FGM), een sensortechnologie bij diabetes, per 10 december 2019 onderdeel uitmaakt van het basispakket. Zorgverzekeraars zijn blij dat FGM nu onder voorwaarden beschikbaar is voor verzekerden met een intensief insulineschema én die daarom ten minste 4x moeten vingerprikken. In totaal gaat het volgens ZiNL om een groep van tussen de 75.000 en 115.000 verzekerden. Een belangrijke door ZiNL in het standpunt beschreven voorwaarde is dat er kwaliteitscriteria worden opgesteld. Op basis van deze criteria kunnen zorgverleners FGM als hulpmiddel voorschrijven.

Het gebruik van FGM moet worden gekoppeld aan concrete behandeldoelen en evaluatiemomenten. Verder moet iemand zich laten trainen in het juiste gebruik van FGM en in staat zijn de data goed te interpreteren en daarnaar te handelen. Zorgverleners, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars gaan de kwaliteitseisen de komende tijd verder uitwerken tot uniforme criteria. Tot dan maken zorgverzekeraars gebruik van een voorlopig aanvraagformulier, dat door zorgverlener en patiënt wordt ingevuld.