handen samen samenwerking-db65419f-70fe-43ed-9c47-3e0d860ca3fa.jpg
Zorgverzekering 20-12-2019

VGZ presenteert succesvolle voorbeelden van verbetering zorg door samenwerking met andere organisaties

VGZ presenteert een aantal initiatieven waarbij de zorgverzekeraar samen met andere organisaties zorg vanuit verschillende domeinen (Wmo, Zvw & Wlz) beter maakt. In de digitale uitgave staan zeven voorbeelden.

Het zijn succesvolle voorbeelden van betere zorg voor de cliënt, tegen lagere kosten. Aan de basis van al deze initiatieven staat de visie van VGZ over Zinnige Zorg. VGZ schrijft onder meer in de uitgave: ‘Wij geloven dat kwaliteit van zorg en kostenbeheersing elkaar kunnen versterken en de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange termijn behouden blijft.’

De voorbeelden in de uitgave zijn gevarieerd. Zo gaat het over ‘Warm Thuis’. Dat is een plek waar mensen met dementie kunnen logeren waardoor mantelzorgers ontlast worden. Ook is er aandacht voor een brede aanpak van schulden om onder meer te voorkomen dat mensen uiteindelijk niet voldoende toegang krijgen tot zorg.De afgelopen jaren heeft de zorgverzekeraar verschillende initiatieven ontwikkeld om huishoudens met financiële problemen te helpen. Dit kan in samenwerking met de gemeente.

Bekijk hier voor uitgave van VGZ met de zeven succesvolle voorbeelden.